Mimořádná rostlinolékařská opatření (MRO)

Mimořádná rostlinolékařská opatření (dále jen „MRO“) nařizuje ÚKZÚZ proti: 

 • zavlékání a rozšiřování karanténních škodlivých organismů (dále jen „ŠO“) pro Unii,
 • zavlékání a rozšiřování ŠO, které nejsou uvedeny na seznamu karanténních ŠO pro Unii, ale vztahují se na ně opatření členských států nebo Unie,
 • zavlékání regulovaných nekaranténních ŠO pro Unii ze třetích zemí,
 • zavlékání invazních nepůvodních druhů rostlin s významným dopadem na Unii,
 • kalamitně přemnoženým ŠO, pokud nařízením MRO bude možno zastavit nebo omezit šíření ŠO z území dotčeného MRO.

S ohledem na okolnosti daného případu mohou mít MRO formu rozhodnutí ve správním řízení individuálně určeným osobám nebo formu Nařízení ÚKZÚZ o MRO pro blíže neurčený počet osob.

Nařízená opatření mohou zahrnovat:

 • zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek, po dobu stanovenou a v území vymezeném, popřípadě v terénu vyznačeném,
 • jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky,
 • jednorázovou asanaci pozemků, čištění a asanaci skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů,
 • jednorázové povinné vyšetření rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na napadení škodlivými organismy,
 • stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými organismy, před vedlejším škodlivým působením přípravků,
 • zákaz provozování karanténní stanice nebo izolačního zařízení,
 • zákaz provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů nebo zákaz označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů.

Nařízeními ÚKZÚZ o MRO pro blíže neurčené počty osob, která jsou právními předpisy, jsou i nařízení s celorepublikovou působností, vycházející z prováděcích rozhodnutí Komise, o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování karanténních ŠO a ŠO, které podléhají dočasným mimořádným opatřením. Tato nařízení se týkají tesaříka Anoplophora glabripennis, háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), tesaříka Aromia bungii, houbového patogenu Fusarium circinatum a dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis. Tato nařízení jsou umístěna v sekci Fytosanitární opatření.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.