Průzkum výživy lesa (1996 – 2011) – klasifikační kritéria

Průzkum výživy lesa hodnotí stav lesa podle stavu živin a dalších vybraných prvků a charakteristik v půdním prostředí. Jeho posláním je informovat vlastníky lesních pozemků, jejich uživatele a zaměstnance pověřené řízením lesního hospodářství a zaměstnance státní správy. V roce 1998 byl průzkum výživy lesa včleněn do zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech). Organizací odběru, laboratorními rozbory a jejich vyhodnocením byl pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Hodnocená data zahrnují údaje z let 1996 – 2011, což představuje 16 155 půdních vzorků. Toto množství je základem pro statistické zpracování, které poskytuje zevrubné informace o chemizmu půdního prostředí. Průzkum výživy lesa geograficky postihuje takřka celé území České republiky, konkrétně 26 ze 41 přírodních lesních oblastí, podle nichž byl průzkum organizován. Konečnými výstupy statistického zpracování jsou tabulky hodnocení obsahů prvků v půdě a půdních charakteristik.

Použité zkratky:
PLO
– přírodní lesní oblast
MIII – Mehlichova metoda stanovení prvků
NIRS – blízká infračervená spektroskopie
FAAS – plamenová atomová absorpční spektrofotometrie
FAES - plamenová atomová emisní spektrofotometrie
ICP OES – optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu

Porosty byly roztříděny podle zastoupení dřevin na:
jehličnaté
- zastoupení jehličnatých dřevin ≥75 %
listnaté - zastoupení listnatých dřevin ≥75 %
smíšené – zastoupení jehličnatých dřevin <75 % a zastoupení listnatých dřevin <75 %.

Šetřené PLO (pdf, 79 kB)

 

Metody chemických analýz

 

Výsledky

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.