Agrochemické zkoušení zemědělských půd

Jednou ze základních podmínek stability rostlinné výroby je harmonická výživa rostlin, kterou lze zajistit soustavnou péčí o půdní úrodnost. Tu charakterizujeme jako schopnost půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro růst a vývoj, které se projeví dosažením žádoucího výnosu a kvality produkce. Na půdní úrodnosti se podílí minerální, chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy. Z hlediska agrochemického je půdní úrodnost výrazně ovlivněna obsahem organických látek, půdní reakcí a obsahem živin.

Činnost v oblasti agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů; a podzákonné právní předpisy vydané k provedení těchto zákonů.

V této sekci naleznete:

Zprávy a publikace

Návod na zobrazení zprávy s výsledky rozborů půd v rámci AZZP

Formulář Způsobilost k provádění odběru půdních vzorků

Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd

Jak žádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/2009 Sb.

Kontaktní osoby pro AZZP v jednotlivých regionech

Seznam subjektů pro odběry AZZP v jednotlivých letech.

 


Informační letáček - Výživa rostlin


 

Přílohy

Žádost o vydání pověření

Stáhnout (doc, 90 kB)

Seznam osob oprávněných ÚKZÚZ k provádění odběru vzorků půd

24. 2. 2020
Přehled osob podle regionů - aktualizováno k 24. 2. 2020
Stáhnout (pdf, 180 kB)

Úrodnost zemědělských půd v ČR hodnotí ÚKZÚZ již 60 let

22. 12. 2021
Tisková zpráva — Dlouhodobému sledování úrodnosti půd v České republice se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) věnuje formou Agrochemického zkoušení půd již od roku 1961. Výsledky zkoušení poskytují vlastníkům půdy a hospodařícím subjektům informace nezbytné pro racionální hnojení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.