Povolení rozšířeného použití přípravku na menšinová použití

Menšinovým použitím se rozumí rozšířené použití přípravku pro jiné účely, než pro účely podle registrace tohoto přípravku v České republice.

Navrhnout rozšířené použití mohou držitelé povolení k přípravku, profesní uživatelé přípravků nebo jejich sdružení, vědecké výzkumné instituce v oblasti zemědělství a lesnictví, ústřední správní úřady a ostatní správní úřady v resortu zemědělství a lesnictví.

Povolování menšinového použití se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Informace o přípravcích povolených na menšinová použití prostřednictvím podnětu ze zemědělské praxe je možné získat v on-line registru

Postup, jak správně vyhledat požadovanou informaci je popsán v informaci zveřejněné v on-line registru.

Informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin a pomocných prostředcích na konkrétní plodiny lze nalézt na rostlinolékařském portále.

Podací místo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno
tel.: 545 110 438
pripravky(at)ukzuz.cz

Pro více informací k problematice menšinového použití

Ing. Kateřina Bagarová Ph.D.
specialista POR
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 60300 Brno
tel. 545 110 492
mob. 731 439 525
katerina.bagarova(at)ukzuz.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.