Úvod

Introduction


Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Databáze zahrnuje přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin povolené v České republice k uvádění na trh a používání podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ohlášené vzájemně uznané pomocné prostředky uvedené na trh dle nařízení EU 2019/515 a základní látky. Databáze je aktualizována 1x denně.

Údaje o přípravcích jsou také dostupné prostřednictvím datových služeb (webservices - EPH_GCP01H) ve formátu XML - více informací zde. Údaje lze také stáhnout ve formátu XLS a XML v menu Export registru.

Database contains daily updated information about authorised plant protecion products, auxilliary products, parallel imports and basic substances. In addition, it contains auxilliary products on the market in the Czech Republic according to EU Regulation 2019/515 on the basis of notification by distributors.