Úvod

Introduction


Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Databáze zahrnuje přípravky registrované v České republice a souběžně dovážené přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Databáze je aktualizována 1x denně.

Údaje o přípravcích jsou také dostupné prostřednictvím datových služeb (webservices - EPH_GCP01F) ve formátu XML - více informací zde. Údaje lze také stáhnout ve formátu XLS a XML v menu Export registru.

Database contains daily updated information about authorised plant protecion products, auxilliary products and parallel imports.