Registrace pro účely rostlinolékařské péče

Registrace pro účely rostlinolékařské péče 

týká se všech, kteří uvádějí do oběhu, dováží nebo vyváží rostlinné komodity (včetně dřevěného obalového materiálu) 

Potřebné formuláře k vyplnění: Jednotná registrace a evidence osob, příloha č.3 
Poplatek: 100,-  
Podmínky: Žádost profesionálního provozovatele o registraci musí obsahovat všechny potřebné prvky podle čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031. 


Postup úřadu:
Pokud je žádost kompletní tzn. vyplněná žádost i příloha č. 3, uhrazený správní poplatek, úřad vydá doklad o registraci, na kterém zároveň vyznačí činnost, pro kterou je subjekt registrován (uvádění do oběhu, vývoz, dovoz) a poté  je subjektu přiděleno registrační číslo, následně úřad vydá Doklad o registraci. 

Další povinnosti subjektů:
Pokud se změní kontaktní údaje, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit Ústavu - nejpozději však do 30 dnů od nastálé změny. Dále jsou subjekty povinny každý rok vždy do 30.4. podat aktualizaci rozsahu jejich činnosti a skupin komodit, pokud dojde ke změně. K těmto aktualizacím doporučujeme využít formuláře Aktualizace údajů, který naleznete níže v sekci formuláře.

Registrace subjektů není povinná v těchto případech:

  1. profesionální provozovatel dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.
  2. profesionální provozovatel  dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství osiva jiných druhů, než na které je vyžadováno při dovozu ze třetích zemí rostlinolékařské osvědčení; zde „malá množství“ stanoví členské státy – pro ČR půjde o malá balení osiv stanovená v souladu s § 19a zákona o oběhu osiva a sadby  
  3. činnost profesionálního provozovatele, která se týká rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, je omezena na jejich přepravu jinému profesionálnímu provozovateli, 
  4. činnost profesionálního provozovatele se týká výhradně přepravy předmětů všeho druhu za použití dřevěného obalového materiálu. 

U internetového prodeje (smlouvy uzavírané na dálku), je registrace vždy povinná!

Související formuláře

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.