Plodiny mimo legislativu ČR regulované v EU

Plodiny, u nichž je uvádění osiva do oběhu regulováno v legislativě EU, ale nikoli v legislativě ČR:

  • Česká republika má na základě rozhodnutí Evropské komise č. 2017/478 udělenu tzv. výjimku na některé plodiny, které mají na našem území okrajový význam a které ale jsou součástí Společného katalogu odrůd EU, protože v jiných členských státech EU mají významnější využití (viz seznam plodin níže). To znamená, že Česká republika nemusí na osivo těchto plodin uplatňovat požadavky stanovené pro tyto druhy v příslušných směrnicích EU, nemusí tedy mít pro tyto druhy stanoveny v národní legislativě požadavky na uvádění jejich osiva do oběhu.
  • Osivo těchto plodin tedy lze do ČR dovézt a uvádět ho v ČR do oběhu, ale nelze u něj v ČR požádat o uznání množitelského porostu ani osiva, protože pro něj nejsou v naší legislativě stanoveny podmínky pro certifikaci osiva.
  • Osivo těchto plodin musí být při uvedení do oběhu v ČR a při dovozu do ČR označeno úředními návěskami prokazujícími úřední certifikaci z jiného státu EU, který pro danou plodinu výjimku od Evropské komise udělenu nemá.
  • Přehled jednotlivých plodin a všech členských států, které na ně mají udělenu výjimku, je součástí veřejně dostupného znění Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/478, například zde.
  • U osiva těchto plodin je v ČR možné požádat pouze o informativní rozbor vzorku osiva ve zkušební laboratoři osiv a sadby ÚKZÚZ.
  • V případě České republiky se jedná o následující plodiny:

 

Rostlinné druhy nebo rody,
na které má Česká republika udělenu výjimku
rozhodnutím Evropské komise č. 2017/478

Biserrula pelecinus

Cynodon dactylon

Lathyrus cicera

Medicago doliata

Medicago italica

Medicago littoralis

Medicago murex

Medicago polymorpha

Medicago rugosa

Medicago scutellata

Medicago truncatula

Ornithopus compressus

Ornithopus sativus

Plantago lanceolata

Hedysarum coronarium

Trifolium fragiferum

Trifolium glanduliferum

Trifolium hirtum

Trifolium isthmocarpum

Trifolium michelianum

Trifolium squarrosum

Trifolium subterraneum

Trifolium vesiculosum

Vicia benghalensis

Oryza sativa

Arachis hypogea

Gossypium spp.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.