Oprávnění k vydávání RL pasů

Žádost o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

Fytosanitární předpisy EU a ČR stanovují pro přesuny rostlin a rostlinných produktů na vnitřním trhu EU rostlinolékařské požadavky s ohledem na míru rizika šíření škodlivých organismů, které tyto přesuny představují. Hlavním prostředkem pro dohledání původu rostlin uváděných na vnitřní trh EU jsou tzv. rostlinolékařské pasy, které navazují na registraci pro účely rostlinolékařské péče.

Potřebné formuláře k vyplnění: Jednotná registrace a evidence osob, příloha č.3 
Poplatek: ne 
Podmínky: Žádost profesionálního provozovatele o registraci musí obsahovat všechny potřebné prvky podle čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031. 

Profesionální provozovatel prokáže splnění podmínek podle § 13 odst. 3 zákona a čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 

  • prokázání znalostí formou distančního testu do 30 dnů od data doručení výzvy (materiál pro přípravu na test naleznete níže v přílohách)

  •  ohledání na místě provedeného ÚKZÚZ  

Postup úřadu:
Ověření podmínek k oprávnění profesionálního provozovatele k vydání rostlinolékařských pasů, v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 (dále jen „nařízení”) ve spojení s čl. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/827 (dále jen „nařízení v přenesené pravomoci”):   

ÚKZÚZ na základě domluvy termínu provede u žadatele tzv. místní ohledání během kterého ověří, zda žadatel splňuje všechny podmínky k získání oprávnění vydávat rostlinolékařské pasy                                        

Žadatel hodlající v rámci podnikání vydávat rostlinolékařské pasy:  

  1. disponuje účinným plánem, podle nějž se postupuje v případě podezření na výskyt nebo zjištění karanténních škodlivých organismů pro Unii, škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii, které mají prokázal, že vlastní nebo má přístup k vybavení a zařízení, která jsou nezbytná k provádění vyžadovaných šetření dané rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu, a že má kapacitu pro přijetí opatření v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů uvedených v písmeni a);

  2. určil kontaktní osobu odpovědnou za komunikaci s ÚKZÚZ, pokud jde o ustanovení nařízení v přenesené pravomoci, a sdělil její kontaktní údaje;

  3. má zavedeny systémy a postupy, které mu umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti, podle čl. 69 nařízení: 

  • vést záznamy umožňující u každé dodané obchodní jednotky rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu, na něž se vztahují požadavky nebo podmínky podle ustanovení uvedených   

  • vést záznamy umožňující u každé expedované obchodní jednotky rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu, na něž se vztahují požadavky nebo podmínky podle ustanovení uvedených v odst. 2 zmíněného článku, identifikovat profesionálního provozovatele, kterému byla dodána; 

  • evidovat další informace o vydaném rostlinolékařském pasu v souladu s odst. 3 zmíněného článku (vědecký název rostlin, datum vydání, kód vysledovatelnosti, u pasů pro chráněnou  

 podle čl. 70 nařízení:  

  • vést záznamy o přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, na něž se vztahují požadavky nebo podmínky podle čl. 69 odst. 1 a 2 nařízení, v rámci své provozovny a případně mezi svými provozovnami, dostatečné k jejich dohledání v případě potřeby.     

Pokud jsou splněny všechny výše popsané podmínky vydá úřad Doklad o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů. 

 

Přílohy

Informační text pro RL pasy

Stáhnout (pdf, 202 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.