Statistiky pro držitele práv k odrůdám

Aplikace poskytuje průběžné informace o výsledcích uznávacího řízení porostů a osiva pro potřeby konkrétních majitelů práv k odrůdám. Záznamy jsou online přenášeny z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), kde jsou průběžně aktualizovány. V rámci zpracování dat může aplikace vykazovat delší odezvy, které jsou úměrné rozsahu vrácených dat.

V průběhu sklizňového roku se mohou data průběžně měnit. Jejich finální podoba je vyznačena na každé sestavě údajem Úplnost dat: Ano. Data jsou poskytována od roku 2016 včetně.

Případné dotazy či připomínky k prezentovaným datům směřujte na

Odbor osiv a sadby
Za opravnou 4/4, Motol, 15000 Praha 5
odbor.os(at)ukzuz.cz

 

Přístup do aplikace
 

Spustit aplikaci Sestavy pro vlastníky odrůd


Pro přístup do aplikace je nutné si nechat zřídit tzv. farmářský login, který zajišťuje SZIFu nebo MZe. Login musí být zřízen na firmu, kterou eviduje ÚKZÚZ (odbor osiv a sadby) jako držitele práv k odrůdám ve svém informačním systému. Pokud by po přihlášení do prostředí eagri.cz nebyl odkaz viditelný (viz ukázka funkčního odkazu níže) je nutné se obrátit na Odbor osiv a sadby, aby ověřili, že subjekt je veden jako držitel práv k odrůdám.

Vyhledávací parametry

Vstupem je zemědělský rok a volitelně druh a odrůda. Výběr odrůdy je vždy propojen s druhem.

Výstup dat

Aplikace poskytuje 3 základní sestavy:

 1. Porosty (výstup je vždy spojen s držitelem práv k odrůdě):
  1. Přehled přihlášených množitelských porostů.
  2. Přehled přehlížených množitelských porostů.
 2. Osivo (výstup je vždy spojen s držitelem práv k odrůdě):
  1. Přehled o množství a jakosti zkoušeného osiva.
 3. Sumární statistiky zkoušeného osiva bez rozlišení odrůdy za celou ČR - v členění na druh a typ dat (Přihlášeno, Neuznáno, Uznáno, Z toho sestupněno).

Aplikace umožňuje různé výstupy:

 1. Ve formátu XML (například pro účely importu do jiného SW).
 2. V tabulkové podobě (pro účely adhoc sestav se sumárními sloupci).
 3. Ve formátované tabulkové podobě s mezisoučty po subjektech, odrůdách a druzích – struktura výstup odpovídající stávajícím sestavám, které ÚKZÚZ historicky poskytuje.

Údaje jsou členěny do různých dimenzí (nemusí být dodrženo ve všech výstupech):

 1. Druh.
 2. Odrůda.
 3. Subjekt/žadatel (pouze u některých sestav).
 4. Typ dat (Přihlášeno, neuznáno, uznáno, sestupněno).
 5. Kategorii (C1, SE1, atd).

Ukázka výstupů

Tabulková forma s možností exportu – tlačítko v pravém horním rohu sestavy.

 

 

XML formát

 

Pro párování číselník v XML výstup je možné využívat číselníkovou WS OOS_CIS01B, která vrací všechny číselníky používané v ISOOS.

Formátovaný excelový výstup

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.