Webové služby pro veřejnost

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
OOS_CIS01B Číselníky
Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_CIS01C Číselníky
Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.
01C BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUP01C Žádost o uznání porostu
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu do Informační systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01C PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVP01B Získání výsledků přehlídek porostů
Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUO01A Žádost o uznání osiva
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva do systému ISOOS.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUO01B Žádost o uznání osiva
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva do systému IS OOS.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVO01A Získání seznamu podaných žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů konkrétních žádostí
Služba slouží k získání podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému ISOOS.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVO01B Získání seznamu podaných žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů konkrétních žádostí
Služba slouží k získání údajů z podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému ISOOS.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_LRO01A Zasílání výsledků laboratorních rozborů
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující výsledky laboratorních rozborů k žádosti o uznání osiva do IS OOS
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_LRO01B Zasílání výsledků laboratorních rozborů
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující výsledky laboratorních rozborů k žádosti o uznání osiva do IS OOS.
01B PF prod
test
prod
test
OOS_PMP01A Zasílání výsledků míchacího protokolu travní směsi
Služba je určena pro odborné osivářské SW. Služba slouží k zaslání míchacího protokolu travní směsi do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GMP01A Získání míchacích protokolů směsi
Služba slouží k získání potvrzených míchacích protokolů směsí v Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Služba nevrací dosud nezpracované míchací protokoly ze strany ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PZN01A Zaslání objednávky návěsek
Služba slouží k zaslání objednávky návěsek do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GZN01A Získání přehledu objednávek návěsek
Služba slouží k získání přehledu objednávek návěsek z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
EAA_GMS01A Databáze dostupných ekologických osiv
Služba poskytuje přístup do databáze ekologických osiv vedené ÚKZÚZ s možností různých filtračních kritérií.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_GPPP01A Výsledky uznávacího řízení porostů
Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení porostů. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GPZO01A Výsledky uznávacího řízení osiv
Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení osiv. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GSZO01A Statistiky výsledkům uznávacího řízení osiva.
Služba vrací v rozdělení na druhy informace o výsledcích uznávacího řízení osiv.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

Webové služby pro veřejnost

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO_wss_token.xml (1 kB)), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO_wss_token.xml (1 kB)), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.