Zvýšení hmotnosti partií osiv trav

Na základě směrnice Komise 2012/37/EU byla zavedena možnost zvýšit hmotnost partie osiva u trav čeledi Lipnicovité až na 25 000 kg (s 5 % tolerancí), pokud dodavatel obdrží povolení Ústavu (vyhláška č. 61/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Povolení k výrobě partií osiva trav o zvýšené hmotnosti bude vydáno na základě následujících podmínek:

1. vymezení následujících skupin, které byly rozděleny dle podobných charakteristik:

  • Skupina 1: jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý, jílek hybridní, x festulolium, kostřava luční, kostřava rákosovitá, bojínek luční
  • Skupina 2: kostřava červená, kostřava ovčí, kostřava vláskovitá, kostřava různolistá, srha laločnatá, lipnice luční, lipnice obecná

- v případě, že bude vydáno povolení na jakýkoliv druh ze skupiny, potom je platné i na ostatní druhy z té samé skupiny

- druhy neuvedené ani v jedné z těchto skupin musí být schváleny samostatně pro každý jednotlivý druh zvlášť

2. každé výrobní zařízení musí být schváleno samostatně, pokud má osivářská společnost více než jedno výrobní zařízení

3. testování musí být prováděné ISTA akreditovanou laboratoří

4. povolení je uděleno po testování heterogenity šesti velkých partií osiv dané skupiny nebo jednotlivých druhů

5. alespoň pět ze šesti testovaných partií osiva musí být homogenní

6. vytvoření kontrolního plánu

Kontrola vzorkování a testování

  • z prvních 100 velkých partií osiva pro danou skupinu, jsou 4 partie vybrány náhodně (4 % kontrola vzorků) a testována heterogenita
  • pokud žádný ze vzorků není heterogenní, míra kontroly vzorkování se snižuje na 3 % u následujících 100 partií, a na 2 % pro partie následující

Odebrání povolení

  • pokud více než jeden z posledních šesti po sobě jdoucích testovaných kontrolních vzorků vykazuje významnou heterogenitu
  • firma musí podat novou žádost o schválení pro dané výrobní zařízení a druhy či skupiny druhů
Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Tereza Kettnerová odborný referent tereza.kettnerova(at)ukzuz.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.