Vývoz

Vývozem se rozumí export osiva nebo sadby brambor do třetích zemí, tedy mimo území členských států Evropské unie. Pro tento případ je vhodné certifikovat rozmnožovací materiál podle schémat OECD.

Pro uvádění osiva a sadby brambor do oběhu v rámci Evropské unie doporučujeme využít národní certifikace, tj. tuzemské návěsky a dvojjazyčné uznávací listy.

Ke každé vyvážené partii budou vydávány i národní doklady (UL nebo Rozhodnutí) a v případě partií neuznaných bude kontrolováno, jak bylo s osivem naloženo.

Vývoz sadby brambor

  • Brambory nejsou zařazeny do Schémat OECD.
  • Certifikát při vývozu zastupuje úřední návěska odpovídající barvy pro sadbu brambor.
  • Na žádost dodavatelů může být vydán dvojjazyčný UL.

Upozornění

Žádosti o uznání množitelského porostu podle Schémat OECD je možné podat výhradně na odboru OS v Praze, a to v řádných termínech. Pozdější převod z regionálních OOS není možný.

Vyplněné formuláře se podávají na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby

Kontaktní osoby:

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Monika Rubešová vedoucí oddělení monika.rubesova(at)ukzuz.cz 257 294 299
Ing. Lea Komárková odborný referent Lea.Komarkova(at)ukzuz.cz 257 294 304

Ing. Lea Komárková - objednávání návěsek ISTA, OECD a šedých návěsek pro osivo s neukončenou certifikací

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.