Registrace a evidence podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby

Registrace podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby 

týká se všech, kteří vyrábějí, uvádějí do oběhu nebo dovážejí rozmnožovací materiál ovocných druhů, chmele, vinné révy nebo sazenic zeleniny 

Potřebné formuláře k vyplnění: Jednotná registrace a evidence osob, příloha č.1
Poplatek: 100,-
Podmínky: Prokázání odborné způsobilosti. Tuto podmínku lze splnit třemi způsoby: 

  • žadatel prokáže svoji odbornou způsobilost, a to předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení v oboru zahradník, nebo v příbuzném zemědělském oboru, nebo vysokoškolského diplomu v oblasti zemědělství, 

  • žadatel předloží písemné prohlášení (volnou formou) o zastupující osobě a prokáže její odbornou způsobilost předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení v oboru zahradník, nebo v příbuzném zemědělském oboru, nebo vysokoškolského diplomu v oblasti zemědělství, 

  • žadatel neprokáže svoji odbornou způsobilost, ale prokáže alespoň středoškolské vzdělání jiného zaměření, a poté podstoupí proškolení Ústavem. 

Postup úřadu:
Pokud žádost přijde včetně všech náležitostí (vyplněná žádost i příloha, uhrazený správní poplatek, připojená úředně ověřená kopie diplomu/vysvědčení), úřad vydá a zašle žadateli rozhodnutí o registraci obsahující jeho čtyřmístné registrační číslo a rozsah činností, pro něž je zaregistrován. Pokud je třeba uhradit poplatek, vyzve úřad žadatele k uhrazení převodem na účet a po jeho uhrazení vystaví rozhodnutí. V případě, že není přiložen doklad prokazující odbornou způsobilost, žadatel je nejčastěji telefonicky kontaktován a následně je vykomunikován další postup. Pokud vzdělání má, po dodání úředně ověřené kopie diplomu/vysvědčení je vystaveno rozhodnutí. Pokud nemá, je kontaktován některým z příslušných pracovníků úřadu a absolvuje u něj školení v dojednaném termínu. Pracovník zašle dokument o proškolení odboru a následně je vydáno rozhodnutí. 

Oznámení o zahájení činnosti podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby 

týká se všech, kteří vyrábějí, uvádějí do oběhu nebo dovážejí osivo zemědělských druhů a osivo zeleniny.

Potřebné formuláře k vyplnění: Jednotná registrace a evidence osob, příloha č.1
Poplatek: ne 
Podmínky: Oznámení o zahájení činnosti by mělo být provedeno ideálně před samotným zahájením činnosti.
Postup úřadu:
Po přijetí oznámení je žadateli vystaven a zaslán doklad, na kterém je uvedeno jeho evidenční číslo. 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.