OOS_CIS01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 4.9.2013 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Ciselniky  string 1 - 1 Dotaz na vrácení obsahů číselníků

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
CiselnikCol  1 - 1 Kolekce číselníků
Ciselnik  0 - N Číselník
Nazev  string 1 - 1 Název číselníku
CiselnikPolozkaCol  0 - 1 Kolekce položek číselníku
CiselnikPolozka  0 - N Položka číselníku
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód položky
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název položky
CiselnikOdrudaCol  0 - 1 Kolekce položek číselníku odrůd s vazbou na druh
CiselnikOdruda  0 - N Položka číselníku odrůd s vazbou na druh
KodDruh  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód druhu
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 255 Kód odrůdy
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 255 Název odrůdy