OOS_PMP01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 12.9.2013 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
MichaciProtokol  1 - 1 Element míchacího protokolu
PobockaUKZUZ  1 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,1} Kód
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název
RokUR  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
CisloProtokolu  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo protokolu
NazevSmesi  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název směsi
RegistracniCisloPartie  string 1 - 1 Max. délka: 50 Registrační číslo partie
CislaNavesek  string 0 - 1 Max. délka: 100 Čísla návěsek
HmotnostPartie  double 1 - 1 Hmotnost partie
HmotnostPartieJednotka  1 - 1 Hmotnost partie jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód
HmotnostBaleni  double 1 - 1 Hmotnost balení
HmotnostBaleniJednotka  1 - 1 Hmotnost balení jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód
CelkovyPocetObalu  double 1 - 1 Celkový počet obalů
DatumMichani  date 1 - 1 Datum míchaní
SlozkaCol  1 - 1 Kolekce složky
Slozka  1 - N Složka
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,5} Kód
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název
Kategorie  1 - 1 Kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód
Generace  0 - 1 Generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 5 Kód
MnozstviPouzite  double 1 - 1 Množství použité
JednotkaMnozstviPouzite  1 - 1 Jednotka množství použíté
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód
CisloRozhodnuti  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo rozhodnutí
CisloPartie  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb
ChybaCol  0 - N Kolekce chyb
VysledekUlozeniChyba  1 - 1 Chyba
Detail  string 1 - 1 Max. délka: 255 Detail
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 255 Popis