OOS_PMP01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 12.9.2013 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
MichaciProtokol  1 - 1 Element míchacího protokolu
PobockaUKZUZ  1 - 1 Pobočka ÚKZÚZ
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,1} Uvádějte pouze 0. UKZUZ od roku 2019 pro zpracování žádostí používá pouze pobočku 0.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 255 Název pobočky - nemusí být uvedeno.
RokUR  gYear 1 - 1 Rok uznávacího řízení
CisloProtokolu  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo protokolu. Vyhodnocuje se unikátnost. Nelze zaslat stejný protokol vícekrát.
NazevSmesi  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název směsi
RegistracniCisloPartie  string 1 - 1 Max. délka: 50 Registrační číslo partie - systém kontroluje formát. Příklad struktury je 0-9999-05413/01.
CislaNavesek  string 0 - 1 Max. délka: 100 Čísla návěsek. Pokud nejsou známy lze vložit 0-0.
HmotnostPartie  double 1 - 1 Hmotnost partie
HmotnostPartieJednotka  1 - 1 Hmotnost partie jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód pro hmotnost. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B.
HmotnostBaleni  double 1 - 1 Hmotnost balení. Pokud je hmotnost balení různá tak se uvádí 0.
HmotnostBaleniJednotka  1 - 1 Hmotnost balení jednotka
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód pro hmotnost. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B.
CelkovyPocetObalu  double 1 - 1 Celkový počet obalů. V případě různých obalů se uvádí součet všech typů obalů.
DatumMichani  date 1 - 1 Datum míchaní
SlozkaCol  1 - 1 Kolekce složky
Slozka  1 - N Složka
Druh  1 - 1 Druh
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,4} Kód pro Druh. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 50 Název druhu - nepovinný a doporučuje se vždy používat Kod pro druh.
Odruda  1 - 1 Odrůda
Kod  string 1 - 1 Vzor: \d{0,5} Kód pro odrůdu. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B. Služba také poskytuje povolené vazby mezi odrůdou a druhem.
Nazev  string 0 - 1 Max. délka: 70 Název odrůdy - nepovinný a doporučuje se vždy používat Kod pro odrůdu.
Kategorie  1 - 1 Kategorie
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód pro Kategorii. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B.
Generace  0 - 1 Generace
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 5 Kód pro Generaci. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B.
MnozstviPouzite  double 1 - 1 Množství použité
JednotkaMnozstviPouzite  1 - 1 Jednotka množství použíté
Kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód pro Množství. Seznam povolených hodnot je ve službě OOS_CIS01B.
CisloRozhodnuti  string 1 - 1 Max. délka: 50 Číslo rozhodnutí. Systém kontroluje syntaktickou správnost tohoto údaje. Pokud se jedná o dovozovou partii uvádí se do čísla rozhodnutí číslo partie a číslo partie se neuvádí.
CisloPartie  string 0 - 1 Max. délka: 50 Číslo partie. Systém kontroluje syntaktickou správnost tohoto údaje. Příklad čísla partie: 0-9999-00411/01 - rok se zadává pouze jednou hodnotou.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
VysledekUlozeni  1 - 1 Výsledek uložení
Ulozeno  boolean 1 - 1 Informace o uložení bez chyb. True - uloženo bez chyb. False - výskyt chyb.
ChybaCol  0 - N Kolekce chyb
VysledekUlozeniChyba  1 - 1 Chyba
Detail  string 1 - 1 Max. délka: 255 Detail chyby.
Popis  string 1 - 1 Max. délka: 255 Popis chyby.