Evidence přípravků a hnojiv

Základní informaci o aplikaci Evidence přípravků a hnojiv

Aplikace Evidence přípravků a hnojiv (EPH) byla spuštěna 1. srpna 2007 a současné době jí používá cca 1500 zemědělců. Jejím prioritním cílem je zajistit zemědělcům základní nástroj pro evidenci aplikací hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin a úkonů spotřeby zelené nafty tak, aby výstupy z aplikace odpovídaly požadavkům z příslušných vyhlášek a obstály před kontrolními orgány. Vzhledem k tomu, že vedení zmíněných evidencí je podmínkou pro poskytování některých dotací na plochu, je nutné jim věnovat adekvátní pozornost, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám dotací.

Aplikace EPH se zároveň snaží uživatelům usnadnit počítání přísunu dusíku či jiných živin na ha, a to tím, že přes tabulkové koeficienty dokáže ze zadané dávky hnojiva nebo počtu pasených zvířat dopočítat výsledný přísun živin. Současně aplikace EPH nabízí řadu kontrolních sestav, které umožňují spočítat zemědělci nakolik plní limity hnojení v rámci nitrátové směrnice nebo agroenvi opatření. Tím se opět snižuje riziko vzniku problému při kontrole nebo nesprávně spočítané bilance živin.

Na druhou stranu je třeba upozornit na to, že aplikace EPH je filozoficky vytvářena jako základní evidenční nástroj, tedy neobsahuje nadstandardy, které by např. pomocí výnosu plodin dokázaly počítat bilanci živin v půdě nebo by zajistily propojení skladové evidence hnojiv s účetnictvím apod. K tomu nechť nadále slouží komerční zemědělský software od různých výrobců. Aplikace EPH tedy není určena těm, co mají funkční zemědělský software poskytující výstupy pro účely plnění povinností příslušných vyhlášek a jsou s ním spokojeni.

Z pohledu filozofie aplikace je nutné upozornit na několik základních skutečností:

  1. Osevní postup se zadává ve vztahu k parcelám. Parcela představuje jeden půdní blok nebo jeho část s jednou pěstovanou plodinou. Parcely uvnitř bloku lze nastavit, aniž by zemědělec musel ohlašovat něco na AZV. Parcely lze sdružovat do účelových areálů představujících jak pastevní areály, tak např. pozemky se shodnou plodinou.
  1. Osevní postup se mění průběžně podle toho, jak sklízíte původní a sejete/sázíte nové plodiny. Osevní postup tedy nemusíte měnit k jednomu zlomovému datu – např. "virtuálnímu" začátku hospodářského roku 1.10.
  1. Aplikace hnojiv, POR, pastvy nebo úkony zelené nafty jsou následně vztahovány k parcelám. Hromadné zadávání je pak umožněno prostřednictvím areálů.
  1. Aplikace je možné zadávat zpětně.
  1. Aplikace EPH je propojena s registrem zvířat, což jednak umožňuje načítat průměrné stavy pasených zvířat v rámci pastevního cyklu a jednak to umožňuje automatické nápočty produkce statkových hnojiv.
  1. Aplikace EPH usnadňuje předávání dat v elektronické formě dozorovému orgánu - ÚKZÚZ. Součástí aplikace je export dat ve struktuře dat odpovídající požadavkům těchto dozorových orgánů. Předání dat se archivuje.

Připomínky k aplikaci EPH sdělujte na helpdesk@mze.cz. Stejně tak se na helpdesk obracejte se žádostí o pomoc při práci s aplikací. Vždy vás bude kontaktovat odpovědný pracovník.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.