Požadavek na založení registraci chovatele a jeho hospodářství v ústřední evidence

Neslouží pro registraci nových včelařů.

Registrace chovatele - právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající evidované jako zemědělský podnikatel.

Pro vstup do formuláře vyplňte IČO a klikněte na tlačítko "Registrovat".

IČO

Registrace chovatele - fyzické osoby nepodnikající nebo fyzické osoby podnikající, ale neevidované jako zemědělský podnikatel.

Registrace probíhá na základě data narození a čísla dokladu totožnosti. Pro vstup do formuláře klikněte na tlačítko "Registrovat".

  Registrovat
(jsem FO nepodnikající v zemědělství)

Uživatel svým podpisem bere na vědomí skutečnost, že osobní údaje jsou poskytovány podle plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., za účelem provedení registrace chovatele a provozovny v informačním systému ústřední evidence a bude s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle příslušných právních předpisů.

Přihlásit jako ...