Vyhlednání zvířete

Zde lze ověřit původ Vámi zakoupeného hovězího masa na trhu v ČR, které pochází ze zvířat v tuzemsku chovaných, vykrmovaných a také poražených.
Naopak zde nenajdete údaje o zvířatech dovezených ze zahraničí za účelem porážky v ČR (pro tato zvířata neplatí povinnost registrace v ústřední evidenci).
Podle ušního čísla zvířete z povinné ústřední evidence hospodářských zvířat, které musí být uvedeno na balíčku masa či v prostorách prodejny,
lze v této aplikaci zjistit datum narození a porážky zvířete, jeho pohlaví a plemennou příslušnost.
Tyto údaje, spolu s dalšími informacemi, jsou do určité míry potvrzením potravinové bezpečnosti a kvality Vámi zakoupeného hovězího masa.

Číslo zvířete

Přihlásit jako ...