Požadavek na registraci chovatele

Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
Datum narození
Rodné číslo
Typ dokladu
Číslo dokladu
Státní příslušnost

Vyplňte jednu z možností rodné číslo, datum narození nebo kombinace typ dokladu a číslo dokladu.

U cizích státních příslušníků je žádoucí vyplnit kombinaci typ dokladu a číslo dokladu.

Adresa subjektu

Vyhledávejte adresu ve formátu ulice (část obce) číslo, obec.
Vyhledání adresy
Adresa Kód adresy
Lze zadat pouze ověřenou adresu
Popis místa
Obec
PSČ

Adresa pro doručování výstupů ÚE

Vyhledávejte adresu ve formátu ulice (část obce) číslo, obec.
Vyhledání adresy
Adresa Kód adresy
Lze zadat pouze ověřenou adresu
Popis místa
Obec
PSČ

Kontaktní osoby
Přidat kontaktní osobu

Smazat kontaktní osobu
Kontaktní osoba
Poznámka

Požadavek na registraci provozovny

Typ provozovny Hospodářství chovatele
Chov prasat v domácnosti
Název hospodářství

Adresa provozovny

Vyhledávejte adresu ve formátu ulice (část obce) číslo, obec.
Vyhledání adresy
Adresa Kód adresy
Katastrální území provozovny
Lze zadat pouze ověřenou adresu
Popis místa
Obec
PSČ

Druh zvířat

Skot Tuři mimo skot Běžci Koňovití
Prasata Farmový chov Ryby neplemenné Ryby plemenné
Drůbež
Kozy - Systém chovu dojený Kozy - Systém chovu ostatní
Ovce - Systém chovu dojený Ovce - Systém chovu ostatní

Požadovaný datum registrace

Požadovaný datum registrace subjektu a provozovny
Potvrdit
;
Přihlásit jako ...