Elektronické předání dat evidence hnojení

Základní informace o aplikaci Elektronické předání dat evidence hnojení

Novela č. 299/2021 Sb., zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech stanovila zemědělcům s výměrou zemědělské půdy nad 20 ha zemědělské půdy vést evidenci o použití hnojiv v elektronické formě a

  • Na vyžádání jí předložit kontrolnímu orgánu ÚKZÚZ

  • Předávat jí 1 x ročně v elektronické formě do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku ÚKZÚZ prostřednictvím Jednotného úložiště dat evidence hnojení ve stanoveném formátu.

Z časového hlediska lze očekávat, že ÚKZÚZ může již při kontrolách v průběhu roku 2022 vyžadovat předání dat evidence hnojiv v elektronické formě, a to u aplikací hnojiv/pastvy realizovaných po 1.1.2022. V lednu 2023 pak musí naplnit zákonnou povinnost všechny povinné subjekty a předat údaje za kalendářní rok 2022 pro statistické účely. 

Formát a obsah předávaných dat je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb. Součástí předávaných dat evidence je i evidence pěstovaných plodin a výnosů sklizených produktů.

Nyní jsou zveřejněny parametry technického řešení, které plně využívají zaběhnutých nástrojů výměny dat v rámci Portálu eagri.cz a navazujících registrů.

odkazu jsou vystaveny i po obsahové stránce nezbytné číselníky pro obsluhu komunikace a především návrh webové služby, kterou se budou data předávat.

Do 31.10.2021 žádáme všechny dodavatele zemědělských SW, které slouží k evidenci použití hnojiv, aby sdělili případné připomínky k návrhu webové služby, eventuálně vznesli dotazy k fungování mechanismu, a to na adresu vedoucí oddělení registrů lenka.typoltova@mze.cz. Návazně budou nejčastější dotazy zveřejněny v této sekci, na jejichž základě  bude případně upraven návrh struktury webové služby a současně dojde k jejímu vystavení na testovací prostředí MZe.

Nasazení  nové služby do provozního prostředí se předpokládá do konce prosince 2021.

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

12. 12. 2023
Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

Evidence hnojení a pastvy - shrnutí změn od roku 2022

7. 1. 2022
Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích a evidenci o upravených…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.