Webové služby LPIS pro veřejnost

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
LPI_GDP01A Seznam dílů půdních bloků (GET DPB)
Služba vrací seznam dílů půdních bloků na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
01A BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GDP01B Seznam dílů půdních bloků (GET DPB)
Služba vrací seznam DPB na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o DPB. Oproti verzi 01A došlo k rozšíření requestu. Nově je povinný element TYPDATAKOD, který byl zaveden z důvodů optimalizace velikosti odpovědi služby.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPL01C Číselník plodin
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku plodin z registru LPIS.
01C BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPL01D Číselník plodin - verze D
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku plodin z registru LPIS. Tento číselník plodin je sdílen i v systému EPH. Služba je rozšířena o EPPO kód u vybraných plodin.
01D BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPL02A Číselník plodin
Služba slouží pro publikaci číselníku plodin komerčním SW a orgánům státní správy - pro potřeby synchronizace dat v lokálních aplikacích zemědělců s LPIS. Oproti službě LPI_GPL01C obsahuje atributy pro přiřazení plodiny k EFAs plochám a k jednotlivým dotačním titulům, dobrovolných podpor vázaných na produkci a AEO opatřením, a vazbu na plodiny Portálu farmáře, k jednomu ID plodiny pro greening bude vracet všechny plodiny přiřazené z číselníku na Portálu farmáře.
02A BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GNS01A Číselník opatření Nitrátové směrnice (NS).
Služba poskytuje aktuální číselník opatření týkající se Nitrátové směrnice (NS). Kódy opatření jsou poskytovány v jiných WS LPIS.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_HPP01A Informace o historie DPB a plodinách z geo. prostorové žádosti
Služba poskytuje informace o historii DPB (geometrický překryv s historickými DPB) a dále služba poskytuje informace o překryvu s geoprostorovými daty jednotné žádosti (opatření diverzifikace plodin - předplodiny pro účely žádostí o uznání porostů).
01A BA prod
test
prod
test
Detail

Webové služby LPIS pro veřejnost

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO_wss_token.xml (1 kB)), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.