Webové služby Registru vinic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RVI_GCV01A Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_GCV01B Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic - verze B - rozšířená
01B BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_GRV01A Data o vinicích (GET_DATA_VINICE)
Služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_GRV01B Data o vinicích (GET_DATA_VINICE)
Služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích včetně údajů o údajů párování vinic na DPB v LPIS a informace o kvalitě vazby.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PSK01B Prohlášení o sklizni (PROHL_SKLIZEN)
služba umožňuje podávat prohlášení o sklizni z lokálních SW - verze B
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PZA01B Podání prohlášení o zásobách
Služba pro podání prohlášení o zásobách
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PVH01A Výkup hroznů (PODPORA_VYKUPU_HROZNU)
Služba pro podporu výkupu hroznů
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_EVK01A Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele
Veřejná webová služba, prostřednictvím které mohou obchodní zprostředkovatelé (OZ) zapisovat nové, editovat stávající, případně mazat záznamy v evidenční knize obchodního zprostředkovatele v Registru vinic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PPR01B Prohlášení o produkci (PROHL_PRODUKCE)
Služba umožňuje podávat prohlášení o produkci z lokálních SW - verze B
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_VIZ01A Víno originální certifikace - import zatřídění
Služba poskytuje rozhraní pro vkládání rozhodnutí o zatřídění vín VOC a umožňuje ověřit data vůči Registru vinic na základní kontroly bez vložení do DB RV.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_VOC01A Víno originální certifikace - čtení dat
Služba poskytuje odrůdy, subjekty a vinice subjektu evidované v Registru vinic k příslušnému VOC
01A PF prod
test
prod
test
Detail

Webové služby Registru vinic

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO_wss_token.xml (1 kB)), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.