Dokumentace programu vOKOsender

Program vOKOsender (dříve vOKOsComSender) je nástroj pro příkazovou řádku, který umožňuje automatizovanou komunikaci s rozhraním vOKOonline2 serveru MZe.

Funkčnosti aplikace

Aplikace v současné době zajišťuje:

 • Načtení předpřipraveného XML ze strany aplikace třetí strany - ukázka je na konci článku.
 • Doplnění vOKO:Request elementu do zadaného XML dle specifikace EPO.
 • Výpočet hash pro element vOKO-wss:Token dle zadaných vstupních údajů (WS klíče login).
 • POST dat na vOKOonline server MZe (na EPO MZe).
 • Uložení response z vOKOonline serveru do výstupního souboru, kdy SW třetí strany následně tento response automaticky zpracovává.

Uvedená aplikace tak zajišťuje tvorbu samotného hash a automatizuje komunikaci s MZe. SW třetí strany pouze připravuje data k odeslání a čtení výsledků dat.

Parametry příkazové řádky

u, url

URL kam budou odeslána data, vyžadovaný parametr. Specifikuje je se testovací nebo produkční prostředí MZe. Viz detail služeb.

i, input   

Vstupní soubor; pokud není zadán, čte se stdin

o, output

Výstupní soubor; pokud není zadán, zapisuje na stdout                  

d, system-id

Identifikátor systému v konfiguraci

s, sign

Určuje jak bude odesílaný dotaz podepsán, varianty jsou:

e, envelope

Typ obálky SOAP, která bude použita, varianty jsou:

 • NO
 • SOA - default
 • SOB
 • SOW

a, iaa

doplnění identifikace volající aplikace, varianty

 • 0 - nezasahuje do dat (default)
 • 1 - přidává vOKO identifikaci

p, ldap-password

Klíč pro volání WS, viz: https://eagri.cz/public/portal/mze/farmar/LPIS/novinky/zmena-hesel-na-ws-kllic-31-kvetna-2017

h, ldap-password-hash

SHA1 hash klíče WS do LDAPu v base64, viz předchozí bod.

c, xml-sign-cert-sn

Sériové číslo certifikátu v osobním úložišti certifikátů Windows, certifikát bude použit v případě použití podpisu varianta vOKO.

help      

Zobrazí nápovědu

Ukázka použití

Certifikát a úplné elektronické podání

vOKOsComSender.exe -u https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx 
-e SOW -s vOKO -c 015b6e0c -i gkn_request.xml -o gkn_response_cert.xml

Jedná se o použití produkčního prostředí služby s využitím certifikátu uloženého v úložišti windows. Jako parametr c je uvedeno jeho sériové číslo. V případě ochrany certifikátu heslem je při každném použití otevřen dialog.

Použití hash

vOKOsComSender.exe -u https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx 
-e SOW -s SHA512HASH -p p3gUN7Va894PB9kvcccC1 -i gkn_request.xml -o gkn_response.xml

Jedná se o použití testovacího prostředí s vložením WS klíče do parametru p.

Stažení programu

Stažení souboru (6 MB)

Přílohy

Ukázka vstupního XML pro službu LPI_GKN01B

Stáhnout (1 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.