Datová schránka MZe

Datová schránka MZe zabezpečuje příjem dokumentů pro ministra, úseky, sekce a odbory dle organizační struktury. V zájmu rychlého zpracování Vašeho podání, prosím, uvádějte i označení a e-mailovou adresu (sekundární podatelnu) organizačního celku, kterému své podání adresujete, popřípadě identifikační údaje dokumentu MZe (číslo jednací), na který reagujete.

MZe primárně zabezpečuje příjem a zpracování příloh datových zpráv ve formátech uvedených ve vyhlášce č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Původcům, kteří ze zákona nemají povinnost vést spisovou službu, MZe garantuje možnost zasílat přílohy ve formátech .RTF, .DOC, .XLS, (MS Office) a .ODT (Open Office). Upozorňujeme však, že v těchto přílohách není možno využívat dynamická textová pole (např. automaticky vkládané datum). Podání, dodaná do datové schránky MZe v jiných formátech, nejsou považována za dostupná.

MZe jako orgán veřejné moci (na základě zvláštního právního předpisu) má právo činit úkony v elektronické podobě, podepsané elektronicky. V souladu se svým vnitřním organizačním opatřením pověřuje MZe administrátora datové schránky činit úkony v elektronické podobě, elektronicky podepisovat a odesílat datové zprávy z datové schránky MZe.

Orgány veřejné moci, které MZe řídí (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Česká plemenářská inspekce), mají vlastní datové schránky.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.