Registr zvířat

Základní informace o aplikaci Registr zvířat

Aplikace Registr zvířat v nové podobě byla spuštěna v lednu 2009. Tato aplikace nahradila původní registr zvířat, který sloužil pouze k zobrazování údajů dat z ústřední evidence. Hlavní přínos nového Registru zvířat spočívá v tom, že nový Registr zvířat již obsahuje přímo pořízená data ústřední evidence pověřenou osobou ČMSCH a nedochází ke kopírování údajů ze systému ČMSCH do registru zvířat MZe, což v minulosti způsobovalo v některých případech rozdíly v interpretaci dat ústřední evidence.

Dalším neméně důležitým rozdílem je skutečnost, že nový Registr zvířat kromě samotného prohlížení dat umožní i aktivně podávat hlášení změn. Pro chovatele, kteří doposud nepoužívali pro vedení stájového registru žádný SW nabízí Registr zvířat jednoduchou aplikaci, která zabezpečuje základní funkce stájového registru přímo nad daty ústřední evidence. Princip vedení stájového registru je obdobný jako například aplikace Evidence přípravků a hnojiv.

Celková koncepce nového Registru zvířat předpokládá následující logické celky:

  1. Základní informace o chovateli a jeho provozovnách s možností prokliku do detailů.
  2. Přehled komunikace s pověřenou osobou v jednotlivých oblastech – hlášení, objednávky ušních známek, chybníky, a to jak směrem k pověřené osobě, tak od pověřené osoby.
  3. Vyhledávání a sestavy zvířat vč. detailních informací o evidovaných zvířatech.
  4. Elektronická hlášení pohybů  individuálně a skupinově evidovaných zvířat s tím, že je umožněno jak pořízení hlášení přímo na formuláři tak i jeho nahrání ze souboru připraveného zemědělským softwarem. Pro oba typy hlášení nový Registr zvířat umožňuje provedení základních kontrol jeho správnosti, čímž by se mělo předejít chybovosti v hlášení.
  5. Zadávání objednávek ušních známek a jejich duplikátů obdobným způsobem jako platební příkazy v internetovém bankovnictví.
  6. Stahování dat z ústřední evidence pro účely vedení stájových registrů v zemědělském software.    
  7. Nastavení emailových adres pro zasílání chybníků a inventárních sestav. 
  8. Vedení on-line stájového registru.

Cílově nový Registr zvířat směřuje k tomu, aby se ulehčila komunikace mezi chovateli a pověřenou osobou a chovatel měl zadarmo k dispozici nástroj, pomocí něhož bude plnit zákonné povinnosti v oblasti evidence zvířat podle § 23 Plemenářského zákona a podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. S touto ambicí souvisí postupné rozšiřování možností Registru zvířat o nápovědy a doporučené postupy, jak řešit tu či onu situaci.

Přílohy

Rozhodnutí - pověřená osoba ČMSCH

Stáhnout (pdf, 467 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.