Uživatelské příručky

Soubor je určen k usnadnění manuálního nápočtu produkce statkových hnojiv. Používá vzorce odvozené z přílohy č. 1 vyhlášky č. 274/1998 Sb.,. AKTUALIZACE - Nová verze přílohy k vyhlášce č. 377/2013 Sb.
Publikováno: 2. 2. 2015
Soubor je určen k usnadnění manuálního zjištění minimálních kapacit pro skladování statkových hnojiv. Používá vzorce odvozené z přílohy č. 1 vyhlášky č. 274/1998 Sb.,. AKTUALIZACE - Nová verze přílohy k vyhlášce č. 377/2013 Sb.
Publikováno: 2. 2. 2015
Příručka obsahuje popis jak používat aplikaci EPH pro vedení úkonů spotřeby "zelené nafty".
Publikováno: 17. 11. 2009
AKTUALIZOVÁNO - Příručka obsahuje popis jak používat funkcionalitu skladových karet v EPH. Současně je popsáno i jejich využití pro sledování produkce statkových hnojiv a nově přidána kapitola 6.3. popisující využití skladových karet pro evidenci bilance výroby a užití krmiv. Důvodem pro doplnění této funkce do EPH je skutečnost, že evideční dohledatelnost původu krmiv bude od r. 2011 předmětem kontrol cross-compliance.
Publikováno: 13. 8. 2010

Příprava dat pro odeslání do evidence hnojení a výnosů

6. 2. 2023
Nápověda pro odeslání souborů .xls do evidence hnojení a výnosů
Stáhnout (pdf, 162 kB)

Zadávání výnosu plodin na portálu farmáře a předávání evidence do Jednotného úložiště dat evidence hnojení

25. 8. 2022
Na Portálu farmáře je nově spuštěna možnost zadávat výnosy jednotlivých plodin. Povinnost evidovat výnosy k plodinám byla zavedena novelou zákona o hnojivech účinnou od 1. 1. 2022. Nová funkcionalita umožňuje hromadně za sklizeň dané plodiny nebo jednotlivě za sklizeň konkrétního pozemku s plodinou zadávat údaje o výnosech. Údaje jsou ukládány do jednotného úložiště dat evidence hnojiv a výnosů. Z tohoto prostředí je od roku 2023 umožněno zemědělcům předávat data ÚKZUZ. Návod jak používat tuto aplikaci je uveden v příloze tohoto článku.
Stáhnout (pdf, 395 kB)

Vedení evidence hnojení v MS Excel

22. 4. 2022
Na základě požadavků zemědělců ohledně požadavků vést evidenci hnojení, pastvy, osevů a výnosů plodin v elektronické formě v programu MS Excel, byl připraven vzorový formát souboru pro vedení těchto evidencí. Vzorový soubor má takovou strukturu, která odpovídá požadavkům na následné elektronické předání na Portál farmáře. V příloze jsou zveřejněny dva soubory, první obsahuje vzorově vyplněné řádky…
Základní příručka pro práci s parcelami a areály v LPIS a návaznou evidencí hnojiv, pastvy, použití POR, zelené nafty a skladovou evidenci. AKTUALIZACE - leden 2022
Publikováno: 3. 2. 2022
Příručka popisuje ovládání aplikace a ukazuje příklady vyhledávání přípravků na ochranu rostlin s použitím kritéria "omezení pro použití", např. vyhledávání přípravků pro použití v OPVZ II. stupně, v okolí vodních toků aj. Příručka obsahuje také seznam všech hodnocených údajů, které se mohou vyskytovat na etiketách přípravků.
Publikováno: 10. 6. 2014
Příručka popisuje import dat evidencí z komerčního SW a elektronické předávání dat z EPH do kontrolních systémů ÚKZÚZ a SRS. Aktualizace k říjnu 2013 - přidány informace týkající se předávání hnojení do systému ÚKZÚZ.
Publikováno: 9. 10. 2013
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.