Novinky

Zabezpečení přístup k aplikacím MZe (TLS) - vypnutí starých verzí k 1.10.2023

25. 9. 2023
Vážení uživatelé, MZe s ohledem na vyšší zabezpečení komunikace připravuje vypnutí protokolu TLS 1.0 a 1.1. Uvedená změna se týká celého portálu eagri.cz. U aplikací (LPIS, IZR, Regist vinic, RDM aj.) přístupných z internetových prohlížečů (Firefox, Chrome, Edge) není předpoklad v jakémkoliv omezení v používání ze strany uživatelů. Problémy mohou nastat v odborných SW, které komunikují s prostředí…

LPIS – Ohlášení vyšší moci

27. 6. 2023
Tato příručka popisuje přípravu „předtisku/sady“ Ohlášení vyšší moci, a to pouze tu část postupu, který je realizován v aplikaci LPIS a který končí odesláním sady na SZIF. Ohlášení vyšší moci (OVM) umožňuje žadateli, v případě neplnění dotačních podmínek jednotlivých opatření Jednotné žádosti, vyřešit tuto skutečnost jeho podáním. OVM se podává pouze ke konkrétní Jednotné žádosti.
Stáhnout (pdf, 686 kB)

Oblasti ohrožené suchem v LPIS

26. 6. 2023
Od pátku 23. 6. 2023 je v iLPIS a Veřejném LPIS k dispozici vrstva oblastí ohrožených suchem podle % využitelné vodní kapacity v půdě. Více informací najdete po prokliku nadpisu článku.

LPIS – Souhlasná stanoviska OOP – výjimky z podmínek managementů titulů v rámci opatření AEKO

21. 6. 2023
Jedná se o udělování výjimek OOP (Orgán ochrany přírody), které v modulu Enviro provádí pracovník s oprávněním přidělovat a zaznamenávat souhlasná stanoviska k výjimkám v provádění podmínek opatření AEKO (zejména ošetřování travních porostů), případně i dalším opatřením přímých plateb. Farmáři mají k těmto vyjimkám čtecí právo. Z jejich strany nelze stanoviska editovat či vytvářet.
Stáhnout (pdf, 793 kB)

Spuštění aplikace pro předtisky změnových žádostí a ohlášení vyšší moci.

14. 6. 2023
Od pátku 16.června je možné v aplikaci LPIS v prostředí pro předtisky připravovat změnové žádosti a ohlášení vyšší moci. Výběr zda se bude jednat o změnovou žádost nebo ohlášení vyšší moci se provádí v menu v levé horní části obrazovky pro spouštění předtisku. S ohledem na náročnost změn v podmínkách dotací není zatím možné podávat změny deklarace neprodukčních ploch, opatření na kultuře ovocný…

Tisk osevů pro potřeby pojištění

12. 5. 2023
V LPIS byl upraven tisk č. 29, který je využíván pro potřeby pojištění plodin. Upozorňujeme, že je nutné volit variantu tisku „Posl. odeslaný předtisk k roku“ anebo „Evidenci zem. parcel k 31.5.“. Varianta „Data jednotné žádosti“ bude plně funkční cca 20.5. poté, co budou načtena data podaných žádostí na SZIF. Varianta „Posl. odeslaný předtisk k roku“ je nicméně alternativou, která pro účely…

Informace pro žadatele připravující datové sady LPIS

20. 4. 2023
Z důvodu četných žádostí bude do předtiskové aplikace doplněna funkce kopie osevu z předchozí datové sady. Tato úprava bude nasazena 28.4.2023

Import osevního postupu do předtisků 2023

17. 4. 2023
Od roku 2015 je podmínkou úspěšného podání žádosti o dotace uvedení osevního postupu (plodin) na konkrétních DPB. S ohledem na určitou automatizaci tohoto kroku umožní MZe import osevního postupu v definovaném formátu textového souboru, který bude obsahovat povinné a volitelné údaje k DPB. Od roku 2023 je možnost importu rozšířena o uvedení cílového produktu. Tímto bude farmáři usnadněn zápis…

Problematika pásů kolem vod

28. 3. 2023
V návaznosti na zvýšený počet dotazů ve věci pásů kolem vod v LPIS uvádíme podrobnější informace o jejich implementaci do LPIS a případný návod, jak postupovat v případě nesouhlasu s jejich vymezením. Více po prokliku nadpisu novinky.

Odběr novinek v souvislosti se SZP

16. 2. 2023
Vážení uživatelé, Rok 2023 s sebou přinese významné změny v nové SZP, které se dotknou každého zemědělce. Z tohoto důvodu se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zřídit na Portálu farmáře novou sekci Nová SZP do které budou vkládány odkazy na webináře či ostatní zprávy z tohoto administrativního okruhu. Abychom zajistili co možná největší informovanost v této záležitosti, bylo by z Vaší strany velice vhodné provést taková opatření na Portálu farmáře v uživatelském nastavení vedoucí k odběru novinek z této tématické oblasti. Jejich prostřednictvím pak budete informováni o všech důležitých zprávách spojených s novou SZP. V příloze je uveden postup, jak si odběr novinek z prostředí Portálu farmáře nastavit.
Stáhnout (pdf, 169 kB)
1 2 3 ... 7

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.