Novinky

Nový export dílů půdních bloků (DPB) z LPIS za celou ČR (SHP file)

19. 3. 2021
MZe nově poskytuje pro veřejnost ucelený export DPB za celou ČR v jednom .zip/SHP souboru. Export je k dispozici vždy ke konci roku. V současné době jsou k dispozici exporty od roku 2014 do roku 2020. Seznam exportů je v menu LPIS/Data LPIS SHP za celou ČR. Další informace jsou po kliknutí na nadpis novinky.

Výmazy farmářských návrhů DPB

12. 1. 2021
Vážení uživatelé, Vzhledem k množícím se dotazům ve věci „ztráty provedených zákresů DPB v iLPIS“ si Vám dovolujeme tuto věc vysvětlit. Vrstva rozpracovaných farmářských návrhů DPB je ze strany Mze pravidelně udržována a jednou ročně dojde k výmazu návrhů DPB, které nejsou předmětem elektronického ohlášení podaného na SZIF. Tento krok je nezbytný z důvodu velkého počtu návrhů DPB , které pak…

Osvobození od daně z nemovitých věcí (KP) - postup

3. 12. 2020
Přehledný postup při uplatnění osvobození od daně z pozemků.
Stáhnout (pdf, 554 kB)
V LPIS byly v rámci funkcionality exportů přidány další formáty výstupních exportů hranic pozemků tak, aby přenos do navigačních přístrojů traktorů byl jednodušší a nevyžadoval další krok mezizpracování. Jedná se o datové struktury pro navigační systémy TRIMBLE, TOPCON, RAVEN a formáty ISO-XML a KML používané v dalších navigačních systémech. Takto exportovat je možné díly půdních bloků, pracovní zákresy (včetně tzv. VEPů) a zemědělské parcely. Rovněž je možné exportovat jak hranice pozemků, tak i vodící linie. Návod k exportu a popis atributů v DBF souborech je ve formě videa k dispozici buď přímo v LPIS na stránce pro generování exportů nebo v detailu této novinky.
Publikováno: 12. 10. 2020
Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice (NS) v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). V LPIS byly dokončeny nápočty, které tyto změny zohledňují, a to jak na úrovni dílů půdních bloků, zemědělských parcel tak i v mapě. Podrobnosti naleznete po prokliku této novinky.
Publikováno: 8. 10. 2020

Změna zabezpečení aplikací MZe

6. 10. 2020
Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás informovat o připravené úpravě, která vede k posílení informační bezpečnosti a změně zabezpečení aplikací Ministerstva zemědělství (MZe) na úrovni šifrovacích protokolů a bude nasazena 1.11.2020. Jedná se o upozornění pro uživatele systémů a aplikací MZe, kdy při používání starších verzí prohlížečů nebudou aplikace Mze fungovat korektně. Více informací je uvedeno v přiloženém souboru. Děkujeme za pochopení
Stáhnout (pdf, 669 kB)
Do evidence půdy byla aplikována nová indikativní mapová vrstva „Oblasti ochrany osob“, kterou naleznete ve stromečku vrstev v uzlu „Podkladové vrstvy“. Jedná se oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Více informací po prokliku novinky.
Publikováno: 3. 9. 2020
Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). Více informací je k dispozici po kliknutní na nadpis novinky.
Publikováno: 8. 7. 2020

Příručka - Oznamovací povinnost aplikace POR pro včely

22. 5. 2020
Příručka obsahuje postup usnadňující provedení odeslání oznámení o plánovaném použití přípravků na ochranu rostlin na emailové adresy dotčených včelařů kontakt u provozoven (včelstev) nacházejících se v dané zóně (zpravidla ve vzdálenosti do 5 km, ale může být volitelně nastavitelné (max. 10 km)), např. v případě vnějších zbytkových ploch obhospodařovaných zemědělcem z jejich emailových klientů.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Generování potvrzení citlivých plodin pro zelenou naftu

5. 5. 2020
Pokud žádáte o zelenou naftu čtvrtletně a dokládáte sazbu podílem citlivých plodin, pak tisk č. 1 zelené nafty z LPIS tiskněte až poté, co podáte jednotnou žádost na rok 2020. O tom, že data jednotné žádosti jsou v systému LPIS k dispozici se přesvědčíte na záložce Dotace na detailu subjektu v LPIS, na které musí být viditelné sumární údaje o deklarovaných výměrách za jednotlivé dotační tituly.
1 2 3 4 ... 7

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.