Webové služby IZR

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
IZR_CKD01A Číselník kategorie zvířat pro krmné dny
Služba poskytuje číselník kategorií zvířat pro krmné dny.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_GAZ01A Aktuálně chovaná zvířata
Služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_GAZ01B Aktuálně chovaná zvířata
Služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech. Služba logicky nahrazuje stahování dat pro stájový registr.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_ZVI01A Stažení detailních informací o zvířatech.
Služba umožňuje pro konkrétní CZ zvířete zjistit základní údaje o zvířeti a dále údaje o jeho pohybech, polohách, systému chovu, potomcích, přirozené plemenitbě a zmetání.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_GCZ01A Číselník zvířat
Služba pro získání číselníku zvířat a dalších podružných číselníků pro návazné IZR služby.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_GIZ01A Informace o zvířatech
Služba poskytuje informace o zvířatech k sestavení „nákupních lístků". Služba je určena pro provozovatele jatek.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPK01A Hlášení a pohyby zvířat – Kozy
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie KOZ (Kozy).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPO01A Hlášení a pohyby zvířat – Ovce
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie OVC (Ovce).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPT01A Hlášení a pohyby zvířat – Tuři
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPT01B Hlášení a pohyby zvířat – Tuři
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři). Služba obsahuje v odpovědi údaje o porodní hmotnosti.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_KMD02A Krmné dny - detail
Služba poskytuje počty zvířat v jednotlivých krmných kategoriích a počet krmných dnů za zadané období. Slouží mj. k nápočtu produkce statkových hnojiv za určité období.
02A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_KMD02B Krmné dny - detail
Služba pro výpočet krmných dnů pro zadaný subjekt v zadaném intervalu dle platného číselníku kategorií (s rozdělením koňů, oslů, mul a mezků)
02B PF prod
test
prod
test
IZR_OCI01A Ověření čipování
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení o přidělení elektronického identifikátoru (čipování).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_CHIZZ01B Chybníky čipování
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu chovatele, případně za celý subjekt, a datumový interval poskytnout chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení přidělení elektronického identifikátoru.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_ODH01B Ověřování a zasílání hlášení - ovce, kozy
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení přesunu ovcí a koz na dočasné hospodářství.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OUZ01A Objednané ušní známky
Služba poskytuje seznam objednaných nových ušních známek za jednotlivé provozovny pro daný subjekt.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OUZ01B Objednané ušní známky
Služba poskytuje seznam objednaných nových ušních známek za jednotlivé provozovny pro daný subjekt.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZK01A Ověřování a zasílání hlášení - Kozy
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh KOZ (Kozy).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZK01B Ověřování a zasílání hlášení - Kozy (dávkové zpracování N hlášení za více provozoven a stájí)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh KOZ (Kozy). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZO01A Ověřování a zasílání hlášení - Ovce
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (Ovce).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZO01B Ověřování a zasílání hlášení - Ovce (dávkové zpracování N hlášení za za více provozoven a stájí)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (Ovce). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZT01A Ověřování a zasílání hlášení - Tuři
Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat (IZR).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZT01B Ověřování a zasílání hlášení - Tuři (dávkové zpracování N hlášení za více provozoven a stájí)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat. Zaslané hlášení se zpracovává pouze pokud neobsahuje žádné validační chyby. Pokud se vyskytuje chyba, tak je celé hlášení odmítnuto.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZT01C Ověřování a zasílání hlášení - Tuři (dávkové zpracování N hlášení)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat (IZR). Zaslané hlášení se zpracovává celé i v případě validančních chyb. Chybné pohyby jsou poté odmítnuty jednotlivě.
01C PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PPT01A Přirozená plemenitba turů
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení přirozené plemenitby pro druh TUR (tuři).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_CHPP01A Chybníky přirozená plemenitba
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu, nebo za celý subjekt a datumový interval poskytnout chybníky z hlášení přirozené plemenitby.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PRO01A Provozovny
Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_PRO01B Provozovny
Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_SEI01A SEurop hlášení Individuálně evidovaných zvířat
Služba provádí zápis SEUROP hlášení klasifikace individuálně evidovaných zvířat do IZR. Zapsaná data jsou zafrontována ke zpracování na straně IZR.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_SEP01A SEurop hlášení Prasata
Služba provádí zápis SEUROP hlášení klasifikace prasat do IZR. Zapsaná data jsou zafrontována ke zpracování na straně IZR.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_ZPH01A Zvířata prošlá hospodářstvím
Služba umožňuje stažení seznamu zvířat prošlých hospodářstvím za zadané období.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PLM01A Ověření původu telete (služba neslouží k doplnění původu)
Služba je určena k ověření původu telete.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PSN01A Počty skupinově evidovaných zvířat pro výpočet intenzity pro zelenou naftu
Služba poskytuje počty skupinově evidovaných zvířat pro druh PRA (prasata) a DRU (drůbež) v konzistentní formě se způsobem výpočtu intenzity pro zelenou naftu k určitému zdaňovacímu období.
01A PF prod
test
prod
test
Detail

Webové služby IZR

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO_wss_token.xml (1 kB)), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.