Stažení detailních informací o zvířatech.
(IZR_ZVI01A)

Služba umožňuje pro konkrétní CZ zvířete zjistit základní údaje o zvířeti a dále údaje o jeho pohybech, polohách, systému chovu, potomcích, přirozené plemenitbě a zmetání.

Název služby Stažení detailních informací o zvířatech. (IZR_ZVI01A)
Popis služby Služba umožňuje pro konkrétní CZ zvířete zjistit základní údaje o zvířeti a dále údaje o jeho pohybech, polohách, systému chovu, potomcích, přirozené plemenitbě a zmetání.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.

 

Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://epomzetest.gov.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
prod: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Informace ke službě

Služba vrací detailní informace o zvířati/zvířatech identifikovaných ušní známkou a typem zvířete v requestu služby.

Data ze systému MZe jsou zpracovávána a poskytována v odpovědi k okamžiku volání služby. Údaje o zvířeti se tak mohou průběžně měnit u každého volání služby a to i do minulosti (např. po vložení pohybu, který proběhl X dní zpětně a do systému MZe byl zadán dnes).

Podporovaný typ zvířat u služby je:

 • OVC - ovce,
 • TUR - tuři,
 • KOZ - kozy.

Kontrola dat

Služba vnitřně hlídá, zda subjekt, který službu volá má na údaje o zvířeti nárok - tedy, že v minulosti nebo v současnosti je nebo bylo konkrétní zvíře na jeho provozovnách. Pokud tato podmínka není splněna tak služba vrátí chybu.

Služba není v současné době určena pro jatky, asanační podniky a shromažďovací střediska. Pro tyto subjekty služba vrací chybnou odpověď.

Vstupní parametry

Službu lze volat s následujícími povinnými parametry:

 1. Identifikace zvířete (ušní známkou - např. CZ000385589932 + druhem zvířat TUR, KOZ, OVC). Identifikace zvířete může být násobná - počet zvířat v requestu omezen není.
 2. Typ dat (viz definice WSDL) - výčet je níže.

Typ dat

Typ dat je vstupní parametrem služby, které ovlivňuje rozsah vrácených údajů ze systému MZe. Typ dat může být uveden vícenásobný.

Parametr má sloužit k optimalizaci vracených dat, kdy klientský systém si zvolí rozsah dat, které pro svou činnost potřebuje a ty, které nejsou využívány není nutné získávat. Cílem parametru je možnost optimalizace rozsahu vracených dat jak počtem ušních známek na vstupu tak i rozsahem dat na výstupu služby.

 

 • Zaklad - základní údaje o zvířeti (pohlaví, plemeno, CZ narození, datumové položky, kódy zavedení a odebrání z evidence, systém chovu, ušní známka matky, evidence matky od),
 • Polohy - údaje o polohách zvířete (informace o subjektu, CZ provozovny, časový interval a informace o příznaku polohy),
 • Hlaseni - údaje o hlášení ke zvířeti (pořadí, kód pohybu, datumové položky, identifikace subjektu pohybu, identifikace CZ provozovny pohybu),
 • SystemChovu - informace o systému chovu dojeného a dojeného DŽPZ,
 • Potomci -  informace o ušní známce potomka, pohlaví, údajů o embryotransferu a datumové položky k potomkovi (narození, vyřazení z evidence),
 • Zmetani - informace o zmetání a mrtvě rozených telatech (typ události a CZ provozovny),
 • PrirozenaPlemenitba - informace o působnosti zvířete v přirozené plemenitbě (datum působnosti býka, CZ provozovny a informace o býkovi).
 • PolohyStaje - údaje o polohách zvířete s rozlišením na konkrétní stáj.

Informace o subjektech

U dílčích typů dat se vrací údaje o provozovnách a subjektech. Identifikace subjektů je přes identifikátor SZRID. Tento údaj je u dílčích typů dat - např. u základních údajů nebo u poloch a hlášení.

V odpovědi služby je na jejím konci element SUBJEKTYINFO, který obsahuje údaje k identifikátoru SZRID. Jedná se o název subjektu (u PO název a u FO a FOP jméno a příjmení). Dále se vrací IČO a název obce, která je v systému MZe u subjektu evidována.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.