IZR_ZVI01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 6.6.2019 Výchozí verze
1.1 13.6.2019 Do výstupu přidám element SUBJEKTYINFO s kolekcí informací o subjektech obsažených v kolekci ušních známek
1.2 1.7.2020 Rozšíření výčtu možných typů požadovaných dat o typ PolohyStaje
1.3 7.4.2021 Rozšíření response o PoradiPLS a PoradiUZ

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
TYPDATA  1 - N Kolekce typu požadavaných dat
TYP  string 1 - 1 Hodnoty:
- Zaklad
- Hlaseni
- Polohy
- PolohyStaje
- SystemChovu
- Potomci
- Zmetani
- PrirozenaPlemenitba
Typ požadovaných dat. Možné hodnoty: Zaklad – vrátí element základních atributů, Hlaseni – vrátí element hlášení, Polohy – vrátí element seznam poloh, PolohyStaje – vrátí element seznam poloh na stáji, SystemChovu – vrátí element s údaji systému chovu, Potomci – vrát element s potomky, Zmetani – vrátí element s údaji o zmetání a mrtvě rozených, PrirozenaPlemenitba – vrátí element s údaji o přirozené plemenitbě
USNIZNAMKY  1 - N Kolekce ušních známek
USNIZNAMKA  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 15
Ušní známka zvířete
DRUHZVIRETE  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
Druh zvířete (TUR, OVC, KOZ)

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ZvireDetailResult  0 - 1
USNIZNAMKY  0 - N Kolekce detailů zvířat
USNIZNAMKA  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 15
Ušní známka zvířete (převzato z Request)
DRUHZVIRETE  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
Druh zvířete (převzato z Request)
POHLAVI  string 1 - 1 Hodnoty:
- Samec
- Samice
- Nezname
Pohlaví
PLEMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 50
Plemeno název
PLEMENOALF13  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 13
Plemeno kódem
SZRID  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny narození
PROVOZOVNANAROZENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
Hospodářství narození
DATUMNAROZENI  date 0 - 1 Datum narození
DATUMOZNACENI  date 0 - 1 Datum označení
DATUMZAVEDENI  date 1 - 1 Datum zavedení
DATUMVYRAZENI  date 0 - 1 Datum vyřazení zvířete
DUVODZAVEDENIKOD  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 2
Kód pro způsob zavedení zvířete
DUVODZAVEDENIPOPIS  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 200
Popis způsobu zavedení zvířete
DUVODUKONCENIKOD  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 2
Kód pro způsob ukončení zvířete v ÚE
DUVODUKONCENIPOPIS  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 200
Popis pro způsob ukončení zvířete v ÚE
MATKAOD  date 0 - 1 Datum, od kdy je zvíře matkou
MATKAODDZPZ  date 0 - 1 Datum Matka Od poplatný pro dotaci DŽPZ
SYSTEMCHOVU  string 1 - 1 Hodnoty:
- Dojeny
- Nedojeny
- Nezarazen
Zařazení do systému chovu k aktuálnímu dni
SYSTEMCHOVUDZPZ  string 1 - 1 Hodnoty:
- Dojeny
- Nedojeny
- Nezarazen
Systém chovu poplatný pro dotaci DŽPZ k aktuálnímu dni
PUVODNIUZ  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 15
Původní UZ před změnou pohlaví nebo změnou UZ
PORADIPLS  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Pořadí posledního vystaveného PLS
PORADIUZ  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Pořadí posledního duplikátu UZ
UZMATKY  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 15
Ušní známka matky
REGISTRACEOTCE  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 7
Linie a registr otce
PRIZNAK  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Příznak nejisté polohy, v případě více příznaků bude odděleno čárkou
POLOHY  0 - N Kolekce dat poloh zvířete od-do
SZRID  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
CZ hospodářství
DATUMOD  date 1 - 1 Poloha OD na konkrétní provozovně
DATUMDO  date 0 - 1 Poloha DO na konkrétní provozovně
PRIZNAK  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Příznak nejisté polohy
POLOHYSTAJE  0 - N Kolekce dat poloh zvířete od-do v rozlišení na stáje
SZRID  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny/stáje
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
CZ hospodářství
STAJ  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
Číslo stáje
DATUMOD  date 1 - 1 Poloha OD na konkrétní stáji
DATUMDO  date 0 - 1 Poloha DO na konkrétní stáji
PRIZNAK  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Příznak nejisté polohy
HLASENI  0 - N Kolekce hlášení ke zvířeti
PORADI  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999
Pořadí
KODPOHYBU  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Kód pohybu
SZRIDHLASENI  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny hlásící
PROVOZOVNAHLASICI  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
Provozovna hlásící
DATUMPOHYBU  date 1 - 1 Datum pohybu
DATUMODESLANI  date 0 - 1 Datum odeslání hlášení
DATUMPRIJETI  date 0 - 1 Datum přijetí hlášení
DATUMVYTVORENI  date 1 - 1 Datum pořízení hlášení
SZRIDODKUDKAM  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny odkud/kam
PROVOZOVNAODKUDKAM  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
Provozovna odkud/kam
MATKA  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 15
UZ matky v případě hlášení narození
STAVHLASENI  string 1 - 1 Hodnoty:
- Natypovano
- Zpracovano
- Odmitnuto
- Cekajici
- Zruseno
- Namigrovano
- Nahrazeno
- Aktualizace
- Prijato
- Online
- EditorPohybu
Stav hlášení
VCASNOSTSTAV  string 1 - 1 Hodnoty:
- Ok
- Ne
- Ne40
Vyhodnocení včasnosti hlášení
DOPLNENIPUVODU  boolean 0 - 1 Příznak zpracovaní doplnění původu zvířete
SYSTEMYCHOVU  0 - N Kolekce dat intervalů dojeného systému chovu (jen pro tury)
DOJENEOD  date 0 - 1 Dojená od (v příslušném intervalu)
DOJENEDO  date 0 - 1 Dojená do (v příslušném intervalu)
DOJENEODDZPZ  date 0 - 1 Dojená od pro DŽPZ (v příslušném intervalu)
DOJENEDODZPZ  date 0 - 1 Dojená do pro DŽPZ (v příslušném intervalu)
POTOMCI  0 - N Kolekce potomků zvířete
USNIZNAMKA  string 1 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 15
Ušní známka potomka
HOSPNAROZENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
Hospodářství narození potomka
SZRIDNAROZENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny narození
POHLAVI  string 1 - 1 Hodnoty:
- Samec
- Samice
- Nezname
Pohlaví
DATUMNAROZENI  date 0 - 1 Datum narození
DATUMVYRAZENI  date 0 - 1 Datum vyřazení zvířete
PRUBEHPORODU  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9
1-žádoucí, 2-zvládnutelný, 3-nežádoucí, 4 – císařský řez nebo těžký, 9 - neznámý
EMBRYOTRANSFER  boolean 1 - 1 Embraotransfer ANO/NE
USNIZNAMKADARKYNE  string 0 - 1 Min. délka: 14
Max. délka: 15
Ušní známka dárkyně (plní se jen u EMBRYOTRANSFER ANO)
ZMETANIAMRTVEROZENE  0 - N Kolekce dat zmetání a mrtvě rozených telat
TYPUDALOSTI  string 1 - 1 Hodnoty:
- Zmetani
- MrtveTele
- TeleVZahranici
Typ události zmetání
DATUMUDALOSTI  date 1 - 1 Datum zmetání/mrtvě rozené
SZRID  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny hlásící
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
Hospodářství hlásící
PRUBEHPORODU  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9
1-žádoucí, 2-zvládnutelný, 3-nežádoucí, 4 – císařský řez nebo těžký, 9 - neznámý
PRIROZENAPLEMENITBA  0 - N Kolekce dat přirozené plemenitby
DATUMOD  date 1 - 1 Datum od působnosti býka
DATUMDO  date 1 - 1 Datum do působnosti býka
SZRID  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
SZRID subjektu, který je vlastníkem provozovny
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 11
CZ provozovny, na níže proběhla PP
BYK  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 7
Linie a registr býka
SUBJEKTYINFO  0 - N Kolekce informací o subjektech obsažených v kolekci ušních známek
SZRID  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Jednoznačný identifikátor chovatele dle SZR (desetimístné číslo)
NAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 200
Název pro PO, jméno a příjmení pro FO a FOP
ICO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 8
IČO pro PO a FOP
Obec  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 50
Název obce z adresy subjektu