Elektronická výměna dat

Základní informace o možnostech výměny dat mezi registry a aplikacemi resortu Ministerstva zemědělství (včetně vybraných podřízených organizačních složek státu) a komerčními aplikacemi používanými zemědělci. Další možnosti poskytování dat jsou dostupné v rámci aplikace Data ke stažení.

Elektronická výměna dat mezi registry a aplikacem resortu Ministerstva zemědělství a komerčními aplikacemi používanými zemědělci nebo odbornou veřejností probíhá na základě datových služeb, které jsou centrálně poskytovány tzv. EPOserverem.

Technicky se jedná o řešení postavené na principech a standardech webových služeb (web services) a může je využívat každý, kdo má možnost tuto technologii využívat. Nejvhodnějším řešením je samozřejmě zapracovat příslušné komunikační principy přímo do nějakého programu (informačního systému), v němž se následně budou informace získané tímto způsobem nadále zpracovávat a využívat.

Ovšem vzhledem k tomu, že prostřednictvím těchto webových služeb mohou být zprostředkovány i informace, které podléhají určité míře ochrany (v souladu s příslušnou legislativou a postupy stanovanými pro ochranu informací), mohou mít některé služby definovánu určitou minimální míru zabezpečení, resp. jejich využití bude umožněno pouze tomu, kdo splní požadované bezpečnostní podmínky. Z tohoto pohledu jsou vystavené služby kategorizovány následujícím způsobem:

 1. Služby veřejné – nevyžadují žádnou míru ochrany, jsou dostupné zcela každému zájemci. Většinou se jedná o služby poskytující aktuální verze číselníků, obecně dostupné informace, a další.

  Tyto služby jsou označovány jako služby: „BA“ - bez autentizace.

 2. Služby se zabezpečením na úrovni Portálu farmáře – jedná se o služby, které vyžadují autorizaci uživatele na úrovni přihlášení k portálu farmáře. Používané aplikační řešení musí umět tato data zpracovat a vložit do vlastní zprávy ve formě stanovené příslušným algoritmem. Případně je možné tyto služby volat pomocí elektronického podpisu.
  Podmínkou pro volání služeb je přidělení role ws_call jak pro účty 99 tak 98. U účtů 99 s automatickým režimem přidělování rolí je role přidělena automaticky.

  Tyto služby jsou označovány jako služby typu: „PF“ - autorizace na úrovni Portálu farmáře.

Na Portálu farmáře eAGRI je k dispozici webová aplikace Data ke stažení, která funguje jako můstek mezi Portálem farmáře eAGRI a vybranými webovými službami. Touto aplikací je možné snadno vytěžit data, které poskytují jednotlivé webové služby. Aplikace Data ke stažení umožňuje pracovat i se službami označenými jako PF. V aplikaci, ale nejsou implementovány všechny dostupné webové služby. Implementovány jsou zejména čtecí služby.

Z věcného pohledu jsou poskytovány dvě skupiny dat:

 1. Data číselníkového charakteru.
 2. Veřejná data poskytována z rezortních systémů odborné veřejnost, ve formátu umožňující automatizované zpracování.
 3. Data individuálního charakteru, která jsou určena buď ke stažení do lokální aplikace nebo naopak k předání do cílového registru.

Mezi nejdůležitější datové položky patří:

 • číselníky územně správních celků (obce, katastrální území, okresy),
 • číselníky a datové položky související s vedením evidence hnojení a přípravků na ochranu rostlin
  • registrovaná hnojiva,
  • registrované přípravky na ochranu rostlin,
  • číselník škodlivých organismů a
  • číselník plodin,
 • číselníky související s evidencí zvířat
  • číselníky plemen,
  • kódů pohybů,
  • zemí,
  • chyb,
 • číselník chmelařských oblastí,
 • datové položky registrovaných odrůd a klonů,
 • číselník vinařských oblastí, podoblastí a tratí,
 • číselník opatření nitrátové směrnice,
 • číselník určený pro elektronickou výměnu dat s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ,
 • číselníky Registru de minimis,

a dále veřejná data z rezortních systémů

 • souhrnný přehled evidovaných podpor malého rozsahu - data ze Registru de minimis,
 • data z přehledu monitoringu výskytu škodlivých organismů,
 • informace týkající se racionálního hnojení,
 • data z Registru zemědělských podnikatelů.

Ze služeb poskytujících individuální data lze jmenovat především ty, které slouží k synchronizaci dat v lokální aplikaci s daty centrálního registru:

 • seznam dílů půdních bloků se všemi atributovými údaji (včetně překryvu s katastrálními parcelami, ENVIRO loukami apod.)
 • seznam dílů půdních bloků s AEO závazky,
 • výsledky měření AZZP,
 • seznam chovaných zvířat a průměrné stavy zvířat v jednotlivých kategoriích za zvolené období,
 • přehled chybníků z hlášení pohybů zvířat do ústřední evidence za zvolené období,
 • seznam užívaných vinice se všemi atributovými údaji,
 • data z Jednotné žádosti,
 • seznam užívaných chmelnic se všemi atributovými údaji.

V současné době jsou již k dispozici i služby, které umožňují předávat data do centrálních registrů a jedná se o:

 • služby pro předávání dat prohlášení o zásobách, produkci a sklizni vína ÚKZÚZ,
 • služby pro předávání agregovaných dat spotřeby přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ,
 • služby pro výměnu informací mezi Informačním systémem odboru osiv a sadby (žádost o uznání porostu, administrace uznávání osiv a služby týkající se návěsek a směsí),
 • služby pro předávání evidence použití hnojiv,
 • služby pro výměnu dat v oblasti evidence pohybů POR.

Rozsah služeb je postupně rozšiřován a aktuální přehled je uveden na specializované webové stránce s přehledem dostupných webových služeb ZDE.

Postupy pro implementaci volání webových služeb naleznete ZDE

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.