Novinky

Služba pro předávání dat o použití POR – EPOR_PPOR01A

4. 8. 2023
Na testovacím prostředí je dostupná služba pro příjem dat evidence POR - EPOR_PPOR01A. Technická dokumentace (WSDL) je dostupná standardně v Přehledu datových služeb v části EPH. Podrobnější dokumentace datového modelu s komentářem k základnímu chování služby je uvedena v příloze této novinky. Služba pro poskytování chybníků EPOR_CHPOR01A bude na testovacím prostředí vystavena v průběhu srpna.

Úprava webové služby OOS_GVP01B - výsledky uznání porostů

3. 7. 2023
U webové služby OOS_GVP01B byla upravena struktura odpovědi. Upravená odpověď obsahuje rozšířené údaje týkající se předvývozního šetření. Doporučujeme na straně klientského systému aktualizovat definice služby dle nového WSDL. Nové WSDL je vystaveno na testovacím prostředí MZe.

Úprava definice služby IZR_GAZ01B - přidání dat koní ze SR

22. 6. 2023
Ve webové službě IZR_GAZ01B je nově možné v requestu služby uvést druh zvířat KUN (koně). Služba tak poskytuje údaj o typech zvířat tuři, kozy, běžci, ovce a koně. Úprava je aktuálně připravena na testovacím prostředí.

Ukončení webové služby - číselník hnojiv (RHN_GHN01C) k 30.6.2023

22. 6. 2023
MZe ke konci června 2023 ukončí funkčnost webové služby RHN_GHN01C, která poskytuje číselník hnojiv. Služba je nahrazena službou RHN_GHN01D. Žádáme dodavatele odborných SW, kteří zatím na D verzi nepřešli, aby tak učinili v avizovaném termínu.

Úprava definice služby LPI_GKN01B (nové kódy kultur)

21. 6. 2023
MZe rozšířilo upravilo výčet kultur v odpovědi služby LPI_GKN01B. Nově se vrací kultury s kódy 13, 14 a 15 (P - plocha s víceletými produkčními plodinami, H - plocha s lanýži, Q - plocha s kontejnery). Změna má dopad do WSDL a je nutné dopady zohlednit i v zemědělských SW. Aktuální WSDL je nasazeno na testovacím i produkčním prostředí.

Aktualizace WSDL LPIS služeb

20. 6. 2023
MZe provedlo aktualizaci WSDL u služeb LPI_GDP01A, LPI_GDP01B, LPI_GDP11B (seznam DPB) a LPI_DDP01B (detail DPB). U všech služeb došlo k přidání údajů týkajích se AEKO. U služeb LPI_GDP01B, LPI_GDP11B a LPI_DDP01B je nový údaje řešen formou nového typu dat AEKO, kdy se vrací v response nový element AEKOUDAJE. Stávající použití služeb tak není ovlivněno. U služby LPI_GDP01A je systém implementace…

Nové webové služby - odbor osiv a sadby ÚKZÚZ

19. 6. 2023
ÚKZÚZ ve spolupráci s MZe připravuje nové webové služby, které jsou určeny pro komunikaci s Informačním systémem odboru osiv a sadby - oblast uznávání osiv. Nové WS přinášejí drobné úpravu v rozsahu návratových dat. Koncepce samotné komunikace s ÚKZÚZ se nemění. V současné době je připravena služba na získání údajů z uznání osiv (OOS_GVO01B). Tato služba je nasazena i na produkční prostředí. V…

Aktualizace definice LPIS služby - LPI_AZP01C - nové kultury

23. 5. 2023
Ve službě LPI_AZP01C byl upraven výčet povolených hodnot pro zemědělské kultury. Nově číselník obsahuje kultury plocha s víceletými produkčními plodinami, plocha s lanýži a plocha s kontejnery. Na straně konzumentských systémů je nutné se na rozšíření výčtu ve WSDL připravit. Popis nových hodnot je uveden v detailu novinky.

Nová verze služby APA_GJZ02B - Data jednotné žádosti (SZP 2023+)

17. 5. 2023
MZe zveřejnilo ve spolupráci se SZIF novou verzi webové služby poskytující data Jednotné žádost. Pro novou SZP platnou od 2023 jsou data Jednotné žádosti poskytována novou WS APA_GJZ02B. Stávající služba APA_GJZ02A poskytuje data pro rok 2022 a starší. Nová verze 02B poskytuje data pro rok 2023 a roky následující.

Aktualizace definice služby - OOS_ZUP01C - zasílání žádosti o uznání porostu

20. 3. 2023
Ve službě OOS_ZUP01C byla upravena struktura requestu, kdy nově je povinný element PuvodOsiva. Tento element mohl být prázdný, ale z důvodů optimalizace zpracování přijatých žádostí na straně ÚKZÚZ je jeho plnění nově povinné. Ke změně došlo na testovacím i produkčním prostředí. Na straně konzumentských systémů je nutné provést aktualizaci dle nového WSDL.
1 2 3 ... 8

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.