Postup pro generování identifikačního řetězce pro volání webových služeb

Do formuláře zadejte Váš přístupový klíč pro volání webových služeb a request služby. Request elementu může být kompletní (včetně elementu <SOAP:Envelope>) nebo pouze vnitřní request (obsah elementu <SOAP:Body> - v takovém případě bude obálka volání doplněna).

Generovat výsledek a ověřit proti XSD služby