IZR_GAZ01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.1 16.2.2015 Oprava anotace elementu DATUMOZNACENI
1.0 30.9.2014 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
SZRID  int 1 - 1 nemusí být uváděno - jedná se o chybné umístění elementu. Správný element je v RequestHeader.
PROVOZOVNA  string 0 - 1 provozovna na 8 znaků
DRUH  string 0 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
druh zvířete
GETDATA  boolean 1 - 1 jen datum poslední změny/kompletní seznam zvířat
DATUM  dateTime 0 - 1 datum, ke kterému je požadován seznam zvířat
KATEGORIEAEO  boolean 0 - 1 příznak pro použití číselníku krmných kategorií

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ZvirataBResult  0 - 1
DATZMENY  dateTime 0 - 1 Datum poslední změny v datech daného chovatele dle parametrického omezení z dotazu. Atribut je vyplňován pouze za předpokladu volání s parametrem GETDATA=0
PROVOZOVNA  0 - N kolekce výsledků za jednotlivé provozovny
CZ  string 1 - 1 číslo provozovny
STAJ  0 - N kolekce výsledků za jednotlivé stáje
CISLO  string 0 - 1 2-ciferné číslo stáje
DRUH  0 - N kolekce výsledků za jednotlivé stáje
NAZEVDRUHU  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
druh zvířete
ZVIRE  0 - N data zvířat
USNIZNAMKA  string 1 - 1 ušní známka zvířete
POHLAVI  string 1 - 1 Hodnoty:
- M
- F
- X
pohlaví
PLEMENO  string 0 - 1 plemeno
HOSPODARSTVINAROZENI  string 0 - 1 hospodářství narození
DUVODZAVEDENI  int 1 - 1 kód z číselníku kódu pohybu
DOJENYSTATUT  string 1 - 1 Hodnoty:
- X
- A
- N
zařazení zvířete do dojeného systému A/N/X
CISLOMATKY  string 0 - 1 ušní známka matky
CISLOOTCE  string 0 - 1 číslo otce dle ÚRP
PRIZNAK  string 0 - 1 * označuje, že u zvířete byl nahlášen odsun z předchozího na Vaše hospodářství, avšak Vy jste dosud sami přísun tohoto zvířete neohlásili. + označuje, že u zvířete nebyl nahlášen odsun z Vašeho na následující hospodářství. # označuje, že uvedené zvíře má Vámi ohlášen poslední přísun na Vaše hospodářství, avšak odsun z předchozího na Vaše hospodářství nebyl dosud nahlášen. x označuje, že uvedené zvíře má Vámi ohlášen poslední odsun na následující hospodářství, avšak přísun z Vašeho hospodářství na následující nebyl dosud nahlášen.
KRMNAKATEGORIE  string 0 - 1 Popis položky z číselníku krmných kategorií, do které je zvíře zařazeno
KRMNAKATEGORIEKOD  string 0 - 1 Kód položky z číselníku krmných kategorií, do které je zvíře zařazeno
DATUMNAROZENI  dateTime 0 - 1 datum narození
DATUMZAVEDENI  dateTime 0 - 1 datum zavedení do ústřední evidence
DATUMOZNACENI  dateTime 0 - 1 evidované datum označení zvířete
MATKAOD  dateTime 0 - 1 Datum, od kdy je samice evidována jako matka (datum narození 1. potomka, zmetání, nebo mrtvě narozené tele)