IZR_OZT01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 16.10.2017 Výchozí verze
1.1 5.12.2019 Rozšíření hlášení zvířete o porodní hmotnost

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
JenOverit  boolean 1 - 1 Příznak, zda se hlášení pouze ověří (true) nebo i odešle (false)
EMAIL  string 0 - 1 Max. délka: 50 E-mailová adresa, na kterou má systém odeslat potvrzení o přijetí hlášení a výsledek On-line zpracování
Hlaseni  1 - 1 Hlášení zaslané k validaci / zpracování
ZasilaneHlaseni  1 - N Kolekce s hlášeními zaslanými k validaci / zpracování
Provozovna  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
Provozovna hlásící
Staj  string 0 - 1 Max. délka: 2 Stáj hlásící provozovny
Hlaseni  1 - N Kolekce hlášení zvířete
CisloRadku  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999
Pořadí řádku v zasílaném/validovaném hlášení (unikátní pořadí v rámci daného elementu hlášení)
Provozovna  string 0 - 1 Max. délka: 10 Ze které/do které Provozovny zvíře příchází/směřuje
Zeme  string 0 - 1 Max. délka: 3 Ze/do které země zvíře přichází/směřuje.
KodPohybu  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Kód pohybu - položka určuje i druh pohybu - zda zvíře přichází nebo odchází
Datum  dateTime 0 - 1 Datum pohybu
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 14 Ušní známka zvířete
Matka  string 0 - 1 Max. délka: 14 Při hlášení narození zvířete je zde uložen odkaz na matku
Otec  string 0 - 1 Max. délka: 7 Registr a linie otce – doplněný původ
Plemeno  string 0 - 1 Max. délka: 14 Plemenná skladba (alfanumerický kód) – doplněný původ
PrubehPorodu  string 0 - 1 Hodnoty:
- Normalni
- Tezsi
- SKomplikacemi
- PrubehNeuvedeny
- CisarskymRezem
Položka určuje průběh porodu
PorodniHmotnost  nonNegativeInteger 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
Položka určuje porodní hmotnost. Povolené hodnoty (0 rušící, 10-99). Lze uvést pouze pro definovaný kód pohybu 10.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
OvereniZaslaniHlaseniIndivTURBResult  0 - 1
ZasilaneHlaseni  1 - N Kolekce výsledku validace / zaslání hlášení
Provozovna  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
Provozovna hlásící
Staj  string 0 - 1 Max. délka: 2 Stáj hlásící provozovny
Status  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9
Status zpracování hlášení (1 – OK, 5 – výskyt chyb)
ChybyPohyby  0 - N Kolekce chyb k hlášení pohybů
CisloRadku  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999
Pořadí řádku v zasílaném / validovaném hlášení
TypChyby  string 1 - 1 Max. délka: 1 Typ chyby. Určuje, zda se jedná o chybu měkkou nebránící zpracování, nebo tvrdou bránící zpracování (povolené hodnoty – T a M)
Kodchyby  string 1 - 1 Max. délka: 3 Kód chyby
Popischyby  string 1 - 1 Slovní popis chyby