IZR_OUZ01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 6.1.2010 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
Provozovna  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
provozovna na 8 znaků
Druh  string 0 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
druh zvířete
DatumOd  dateTime 0 - 1 začátek intervalu
DatumDo  dateTime 0 - 1 konec intervalu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ObjednaneUsniZnamkyResult  0 - 1
Provozovna  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
CZ provozovny chovatele (převzato z Request)
DruhZvirete  0 - N kolekce objednaných známek za jednotlivé druhy
NazevDruhu  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
název druhu zvířete
Objednavky  0 - N kolekce objednávek známek
DatumPrijeti  dateTime 1 - 1 datum přijetí
VyrobceSZRID  nonNegativeInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
identifikátor výrobce dle SZR
Poradi  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99999999
pořadí
NazevSubjektu  string 0 - 1 Max. délka: 200 název subjektu uvedený v objednávce
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 1000 poznámka
KontaktniTelefon  string 0 - 1 Max. délka: 50 kontaktní telefon
Radky  0 - N kolekce řádků objednávky známek
Pocet  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999
počet objednaných ušních známek
UzOd  string 0 - 1 Max. délka: 15 první ušní známka objednané řady
UzDo  string 0 - 1 Max. délka: 15 poslední ušní známka objednané řady
ZbyvaZnamek  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999
množství známek, které nebyly dosud zavěšeny
Pohlavi  string 1 - 1 Hodnoty:
- M
- F
- X
pohlaví
BarvaZnamky  string 1 - 1 Hodnoty:
- B
- C
- F
- K
- M
- O
- E
- Z
barva známky
TypUZ  string 1 - 1 Hodnoty:
- A
- AA
- AB
- AC
- B
- BB
- BC
- C
- CC
- D
- DD
- E
- EE
- F
- FF
- K
- L
- M
- P
typ známky
VelikostZnamky  string 0 - 1 Hodnoty:
- M
- V
velikost známky
PopisovePole  string 0 - 1 Hodnoty:
- n
- d
typ popisového pole
DatumVyskladneni  dateTime 0 - 1 datum vyskladnění
OsobniOdber  boolean 0 - 1 příznak zda si chovatel vyzvedne hotovou objednávku osobně
PocetKlesti  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 100
počet kleští
PlnyHrot  boolean 0 - 1 příznak zda mají mít kleště plný hrot
PocetVlozekKlesti  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 100
počet vložek do kleští
PocetHrotuKlesti  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 100
počet hrotů do kleští
TypKlesti  string 0 - 1 Hodnoty:
- A
- B
typ kleští
TypHrotu  string 0 - 1 Hodnoty:
- P
- D
typ hrotu