IZR_CHPP01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 20.8.2014 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
PROVOZOVNA  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 8
Registrační číslo provozovny. Pokud není vyplněno, pak systém vrátí data za všechny registrované provozovny k datu počátku zaslaného intervalu
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0 – jen datum poslední změny, 1 – seznam chyb za zadané období
DATUMOD  dateTime 1 - 1 Začátek intervalu pro získání chybníku
DATUMDO  dateTime 1 - 1 Konec intervalu pro získání chybníku

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ChybnikyPPResult  0 - 1
SZRID  int 1 - 1 Identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request)
PROVOZOVNY  0 - N Kolekce provozoven
PROVOZOVNA  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
CZ provozovny chovatele
ZPRACOVANI  0 - N Kolekce zpracovani
DATUMZPRACOVANI  dateTime 1 - 1 Datum zpracování
CHYBY  0 - N Kolekce chyb
KODCHYBY  string 1 - 1 Max. délka: 10 Povolený výčet dle číselníku kódu chyb
ZAVAZNOST  string 1 - 1 Hodnoty:
- MekkaChyba
- TvrdaChyba
- NekontrolujeSe
Závažnost chyby
ZRUSENI  boolean 1 - 1 Příznak, zda se jedná o hlášení zařazení do PP, nebo zrušení: 1 – zrušení, 0 - zařazení
PLEMENICE  string 0 - 1 Max. délka: 15 Ušní známka plemenice
SAMECURP  string 0 - 1 Max. délka: 7 Linie a registr býka ve tvaru LLL-RRR, kde LLL je linie a RRR registr býka
POCATEKPP  string 0 - 1 Datum zařazení býka do stáda s přirozenou plemenitbou
KONECPP  string 0 - 1 Datum vyřazení býka ze stáda s přirozenou plemenitbou
TEXTCHYBY  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Textový popis chyby
DATZMENY  dateTime 0 - 1 Datum poslední změny v datech daného chovatele dle parametrického omezení z dotazu. Atribut je vyplňován pouze za předpokladu volání s parametrem GETDATA=0