IZR_CHIZZ01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 10.10.2010 Výchozí verze

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
PROVOZOVNA  string 0 - 1 provozovna na 8 znaků
DRUH  string 0 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
druh zvířete
DATUMOD  dateTime 1 - 1 začátek intervalu
DATUMDO  dateTime 1 - 1 konec intervalu
GETDATA  boolean 1 - 1 jen datum poslední změny/chybníky dle zadaných parametrů

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
ChybnikyBResult  0 - 1 Chybníky-výsledek
SZRID  int 1 - 1 Identifikátor chovatele dle SZR (převzato z Request)
PROVOZOVNA  string 0 - 1 CZ provozovny chovatele (převzato z Request)
DRUHZVIRETE  0 - N kolekce výsledků za jednotlivé druhy
NAZEVDRUHU  string 1 - 1 Hodnoty:
- TUR
- OVC
- KOZ
- BEZ
druh zvířete
DATUMZPRACOVANI  0 - N kolekce výsledků za jednotlivé datum zpracování
DATUMZPRACOVANI  dateTime 1 - 1 datum zpracování
RADKY  0 - N řádky chybníku
PORADI  int 1 - 1 Pořadové číslo řádky v rámci chybníku. Pořadí je dáno dle seřazení dle UZ zvířete a kódu chyby
KODCHYBY  string 0 - 1 Povolený výčet dle číselníku kódu chyb
ZAVAZNOST  string 1 - 1 Hodnoty:
- MekkaChyba
- TvrdaChyba
Závažnost chyby
DATUMHLASENI  string 0 - 1 Datum hlášení - jak bylo zapsáno do formuláře (proto string)
ZVIRE  string 0 - 1 Ušní známka zvířete
MATKA  string 0 - 1 Ušní známka matky
PROVOZOVNA  string 0 - 1 Provozovna přesunu
ZEME  string 0 - 1 Země – kódy dle číselníku zemí (může být i mimo číselník)
TEXTCHYBY  string 1 - 1 Textový popis chyby
KODPOHYBU  int 0 - 1 Výčet dle číselníku pohybů, hodnota ale může být i mimo rozsah číselníku
DATZMENY  dateTime 0 - 1 Datum poslední změny .... Atribut je vyplňován pouze za předpokladu volání s parametrem GETDATA=0