IZR_OZO01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 6.1.2010 Výchozí verze
1.1 20.8.2014 Přidání parametru EMAIL

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 element obecného requestu, zapouzdření cílového typu
ZasilaneHlaseni  1 - 1 Vyplněné hlášení pro ověření/odeslání
Provozovna  string 1 - 1 Min. délka: 8
Max. délka: 8
Provozovna hlásící
Staj  string 0 - 1 Max. délka: 2 Stáj hlásící provozovny
Hlaseni  1 - N kolekce hlášení zvířete
Provozovna  string 0 - 1 Max. délka: 10 ze které/do které Provozovny (včetně stáje) zvíře příchází/směřuje
Zeme  string 0 - 1 Max. délka: 3 ze/do které které země zvíře přichází/směřuje.
KodPohybu  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99
kód pohybu - položka určuje i druh pohybu - zda zvíře přichází nebo odchází
Datum  dateTime 0 - 1 datum pohybu
UsniZnamka  string 1 - 1 Max. délka: 15 ušní známka zvířete
Matka  string 0 - 1 Max. délka: 15 při hlášení narození zvířete je zde uložen odkaz na matku
Dopravce  0 - 1 kolekce dopravců vztahujících se k řádku hlášení
RegCisloDopravce  string 0 - 1 Max. délka: 8 registrační číslo dopravce
Jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 100 údaj pro uložení jména, případně jmen dopravce
Prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 100 příjmení nebo název dopravce
ZnackaVozidla  string 0 - 1 Max. délka: 7 registrační značka vozidla
Pesi  boolean 0 - 1 pěší
JenOverit  boolean 1 - 1 Příznak, zda se hlášení pouze ověří (true) nebo i odešle (false)
EMAIL  string 0 - 1 Max. délka: 50 E-mailová adresa, na kterou má systém odeslat potvrzení o přijetí hlášení a výsledek On-line zpracování

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 element obecného response, zapouzdření cílového typu
OvereniZaslaniHlaseniIndivOVCResult  boolean 1 - 1