LPI_ZZP01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 1.6.2021 vytvoření
1.1 22.6.2021 Přidání chyb E11 a E12

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
IDDPB  long 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikátor DPB.
PARCELA  1 - N Element – kolekce zaslaných parcel.
IDPARCELA  long 0 - 1 Počet platných číslic: 10 ID parcely. Nemusí být uvedeno. V request (u nové parcely přiděluje LPIS ze sequenceru).
NAZEV  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název parcely.
GEOMETRIE  token 0 - 1 Zákres parcely ve vektorovém formátu.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra.
PARCELAOD  date 1 - 1 Platnost parcely od.
PLODINA  1 - N Element – kolekce zadaných plodin.
KODPLODINY  long 1 - 1 Kód plodiny – dle číselníku LPI_GPL.
MEZIPLODINA  boolean 0 - 1 Údaj zda se jedná o meziplodinu – default FALSE.
GPS  boolean 0 - 1 Údaj zda se jedná plodinu na GPS – default FALSE.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Pěstování od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Pěstování do.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
PARCELA  1 - N Element uživatel.
STATUS  int 1 - 1 Status zpracování : 1 – OK, 0 - nezpracováno.
CHYBA  token 0 - 1 Je uvedena, pokud je STATUS = 0. E01 - chyba v pěstování E02 - platnost parcely leze mimo platnost DPB E03 - platnosti pěstování jsou mimo platnost parcely nebo se kříží E04 - neexistující plodina E05 - parcela není nalezena E06 - chyba při zakládání parcely E07 – součet výměr parcel k datu PARCELAOD nesouhlasí s výměrou IDDPB zaokrouhleno na 2 DM E08 – parcely nelze k datu založit z důvodu existence parcel na DPB, jejichž platnost je mladší než PARCELAOD E09 – parcely nelze k datu založit z důvodu nemožnosti ukončení existujících existence parcel k datu PARCELAOD mínus 1 den E10 – zaslaná geometrie je nevalidní E11 - nelze zadat souběh dvou a více plodin na jedné parcele E12 - nelze založit parcely, pokud mají vzájemný překryv
IDPARCELA  long 0 - 1 Počet platných číslic: 10 ID parcely. Nemusí být uvedeno. V request (u nové parcely přiděluje LPIS ze sequenceru).
NAZEV  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název parcely.
GEOMETRIE  token 0 - 1 Zákres parcely ve vektorovém formátu.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra.
PARCELAOD  date 1 - 1 Platnost parcely od.
PLODINA  1 - N Element – kolekce zadaných plodin.
KODPLODINY  long 1 - 1 Kód plodiny – dle číselníku LPI_GPL.
MEZIPLODINA  boolean 0 - 1 Údaj zda se jedná o meziplodinu – default FALSE.
GPS  boolean 0 - 1 Údaj zda se jedná plodinu na GPS – default FALSE.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Pěstování od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Pěstování do.