LPI_GPZAK01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 14.6.2021 Vytvoření Alena Kutá

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
CTVEREC  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace DPB (hodnota čtverec) ke kterému je pracovní zákres v LPIS připojen. Identifikace DPB je možná buď přes IDDPB nebo kombinaci CTVEREC+DPB. Na jinou vstupní kombinaci může služba skončit chybou.
ZKOD  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 9
Identifikace DPB (hodnota zkrácený kód) ke kterému je pracovní zákres v LPIS připojen. Identifikace DPB je možná buď přes IDDPB nebo kombinaci CTVEREC+DPB. Na jinou vstupní kombinaci může služba skončit chybou.
IDDPB  integer 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikace DPB (IDDPB) ke kterému je pracovní zákres v LPIS připojen. Identifikace DPB je možná buď přes IDDPB nebo kombinaci CTVEREC+DPB. Na jinou vstupní kombinaci může služba skončit chybou.
DATPLATNOST  date 0 - 1 Datum identifikace vyšetřovaného DPB. Není-li datum zasláno a jedná-li se o IDDPB bude přímo identifikován příslušný DPB, jedná-li se o identifikaci přes čtverec + zkod, považuje se za hodnotu dnešní datum.
TYPPZ  token 0 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
Typ pracovních zákresů, které mají být exportovány: 1 – platné 2 - archivované i platné Není-li zasláno považuje se, že byl zaslána hodnota 1
DATUMEDITACE  date 0 - 1 V případě uvedení se vrací jen ty pracovní zákresy, které jsou mladší tohoto data.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
PRACZAKRESLIST  0 - N Element - Seznam monitorovacích pozemků
CHYBA  token 0 - 1 Chybová hláška
CTVERECDPB  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Čtverec DPB (jen u PZ vázaných na DPB).
ZKODDPB   string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 9
Zkrácený kód DPB (jen u PZ vázaných na DPB).
IDDPB  integer 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 9999999999
IDDPB (jen u PZ vázaných na DPB).
CTVERECPZ  string 1 - 1 Čtverec pracovního zákresu.
ZKODPZ  string 0 - 1 Zkrácený kód prac. zákresu.
NAZEVPZ  string 1 - 1 Není-li uvedeno vrací se v poli ZKODPZ.
TYP  token 1 - 1 Hodnoty:
- Libovolný zákres
- Farmářské hranice DPB
- Farmářské hranice zemědělské parcely
- Vodící linie DPB
- Vodící linie zemedělské parcely
- Sloup
- Ekologický významný prvek
- Jiná překážka
- Vnitřní erozní pozemek
- Externí erozní pozemek
Typ pracovního zákresu (ve WSDL bude doplněn ENUM).
VYMERAPZ  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 11
Přesnost: 4
Výměra prac. zákresu (jen pro polygonové typy PZ). Na 4 DM.
GEOMETRIE  token 1 - 1 Geometrie prac. zákresu.
STAV  string 1 - 1 Stav – archivovaný x platný.
POZNAMKA  string 0 - 1 Poznámka.
EO  string 0 - 1 Klasifikace erozní ohroženosti.
PLODINAID  int 0 - 1 ID plodiny dle číselníku plodin MZE (LPI_GPL02A).
PLODINANAZEV  string 0 - 1 Název plodiny.
POT  string 0 - 1 Použitá půdoochranná technologie.
DATUMCASEDITACE  dateTime 1 - 1 Datum a čas poslední editace PZ