LPI_AEO02A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 8.9.2015 vytvoření
1.1 30.10.2015 přidán element OLDIDDPB

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny 1 – Kompletní data AEO závazků EAFRD

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
STATUS  int 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Může nabývat hodnoty 1/0 – 1- subjekt je evidován v LPIS se závazky AEO-EAFRD, 0-subjekt není evidován v LPIS se závazky AEO-EAFRD.
DATZMENYAEOZAV  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech PB AEO závazků příslušného uživatele. Je-li STATUS = 0, pak se vrací 31.12.2999.
ZAVAZEK  0 - 1 Element – jednotlivé kombinace závazků a čtverců/kódů daného uživatele.
PUDNIBLOK  0 - N Element - půdní blok.
IDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Primární klíč – jednoznačný identifikátor PB/DPB.
OLDIDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Starý identifikátor DPB.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód dílu půdního bloku.
PRIMARNI  int 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Údaj zda se jedná o primárně identifikovaný DPB nebo nikoliv.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Účinnost bloku od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Účinnost bloku do.
UCINNOST_DLE_ZAKONA  date 1 - 1 Účinnost dle zákona.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra bloku.
ZAVAZEKOD  date 1 - 1 Platnost závazku od na území definovaném půdním blokem.
ZAVAZEKDO  date 0 - 1 Platnost závazku do na území definovaném půdním blokem.
VYMERAZAVAZKU  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra závazku.
OPATRENI  token 1 - 1 Opatření/titul AEKO: Integrovaná produkce ovoce Integrovaná produkce zeleniny Integrovaná produkce vinné révy Podopatření ošetřování travních porostů podopatření zatravňování orné půdy podopatření biopásy podopatření ochrana čejky chocholaté Ekologické zemědělství .
TITUL  1 - 1 Titul AEKO (např. Základní ochrana vinic).