Projekty Ministerstva zemědělství financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu

loga

Co je Evropský sociální fond (ESF)?

ESF, který existuje již více než 50 let, je nejstarší z fondů EU. Česká republika se podílí na využívání prostředků z tohoto fondu od vstupu do EU v roce 2004. Hlavním posláním ESF je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování. V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha pomoci jim při uplatnění na trhu práce.

Co je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)?

OP LZZ je jedním ze tří operačních programů financovaných z ESF v programovém období 2007 – 2013. Usiluje o rovné příležitosti a odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a prostřednictvím podpory poskytování kvalitních a dostupných sociálních služeb.

Ministerstvo zemědělství, odbor zakladatelské činnosti ve spolupráci s dalšími odbory, v roce 2011 a 2012 pracuje na čtyřech projektech schválených ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose č. 4. – zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb.

Zpráva o ukončení realizace projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00033 - Zefektivnění systému řízení v ÚHUL a snižování administrativní byrokracie

19. 6. 2013
Zefektivnění systému řízení a snižování administrativní byrokracie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa.

Zpráva o ukončení realizace projektu Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR

20. 3. 2013
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření tzv. „Integrační platformy“, která by naplňovala požadavky na zefektivnění řízení v ÚHÚL a odstranění administrativní byrokracie v oblasti práce s dokumenty, zadávání úkolů a správu projektů. Od tohoto cíle se odvíjely jednotlivé funkční etapy projektu. Projekt byl rozdělen do několika základních etap, které postupovaly k úspěšnému naplnění projektu.

Katalog služeb a činností, kompeteční model řízení a výkonu služeb veřejné správy v oblasti lesního hospodářství

5. 12. 2012
Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělství ČR“.

Územně správní analýza

5. 12. 2012
Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělstvíČR“.

Kompetenční model SSL

5. 12. 2012
ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU „ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR“

Výstupy projektu 62.

Stáhnout (202 kB)

Analýza legislativní a kompetenční

5. 12. 2012
ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU „ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR“

Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělství ČR".

Stáhnout (pdf, 623 kB)

Systém řízení služeb lesního hospodářství - školení SSL

5. 12. 2012
Stáhnout (6 MB)

Zefektivnění řízení lidských zdrojů pomocí implementace moderních forem vzdělávání zaměstnanců MZe pro podporu interních procesů úřadu

10. 2. 2012
Projekt probíhá v rámci Výzvy č. 48 - Efektivní správní úřad (Reg. č. projektu: CZ. 1.04/4.1.00/48.00029)

Optimalizace systému řízení bezpečnosti informací na Ministerstvu zemědělství

10. 2. 2012
Projekt probíhá v rámci Výzvy č.59 - Efektivní státní úřad II. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00050)
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.