Pracovní skupiny Rady

Jedná se o přípravné orgány Rady, které jsou zřízeny COREPEREM. Úlohou pracovních skupin je projednávat a dosahovat dohody o technických aspektech návrhů právních předpisů, připravovat práci COREPERU I. Zasedají zde delegáti a národní experti ze všech členských států a starají se o to, aby se na ministerské úrovni řešily pouze ty nejdůležitější a nejcitlivější problémy.

Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky (AGRIFIN)

Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky se věnuje rozpočtovým dopadům návrhů EK předkládaných v rámci Společné zemědělské politiky (SZP). To zahrnuje financování, sledování a kontrolu SZP a její reformy. Rovněž projednává zvláštní zprávy Evropského účetního dvora týkající se zemědělství.

 

Pracovní skupina pro lesnictví

Pracovní skupina se věnuje otázkám týkajícím se lesnictví, a to jak v rámci mezinárodních procesů, tak i vnitřním záležitostem v rámci EU.

 

Pracovní skupina pro horizontální zemědělské otázky - Zeměpisná označení a označení původu

Pracovní skupina pro horizontální zemědělské otázky se zabývá činnostmi souvisejícími se zemědělskou politikou v EU, konkrétně tato podskupina zeměpisným označením a označením původu. Usiluje o zlepšení a posílení systému zeměpisných označení, zejména v oblastech posílení práv výrobců v oblasti nakládání s jejich duševním vlastnictvím.

 

Pracovní skupina pro genetické zdroje v zemědělství

Pracovní skupina pro genetické zdroje v zemědělství se zabývá činnostmi souvisejícími s genetickými zdroji a šlechtěním rostlin. Má na starosti politiky týkající se například genetických zdrojů pro výživu
a zemědělství, kvality osiva, sadby nebo rozmnožovacího materiálu.

 

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin - Vedoucí rostlinolékařských služeb

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin se zabývá všemi záležitostmi týkajícími se zdraví a ochrany rostlin. Tato podskupina pak zejména řeší implementaci nařízení nebo finalizace pozic EU na různá mezinárodní zasedání.

 

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin - Pesticidy / přípravky na ochranu rostlin

Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin se zabývá všemi záležitostmi týkajícími se zdraví a ochrany rostlin. Tato podskupina se pak zejména věnuje oblastem týkajícím se přípravků na ochranu rostlin.

 

Pracovní skupina pro zvířata a veterinární otázky - Vedoucí veterinárních služeb

Pracovní skupina se zabývá záležitostmi týkajícími se zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat, chovu zvířat, veterinárních léčivých přípravků apod. Konkrétně řeší otázky spojené s nově zaváděným systémem sběru dat o prodejích a užívání antimikrobik u zvířat. Řešeny jsou i otázky spojené s problematikou antimikrobiální rezistence.

 

Pracovní skupina pro zvířata a veterinární otázky - Postupimská skupina

Pracovní skupina se zabývá především sanitárními otázkami souvisejícími s mezinárodním obchodem se zvířaty, produkty z nich a s krmivy živočišného původu.

 

Pracovní skupina pro mezinárodní otázky v oblasti výživy a zemědělství - Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)

Pracovní skupina je pověřena koordinací a přípravou postojů EU pro jednání v rámci agentur OSN, kde má na starosti globální normy a politické nástroje v oblasti potravin a výživy, zemědělství, rybolovu a lesnictví.

 

Pracovní skupina pro mezinárodní otázky v oblasti výživy a zemědělství - Codex Alimentarius

Codex Alimentarius je mezinárodní organizací věnující se potravinovému právu. Základní úlohou je vypracovávat mezinárodní standardy pro potraviny, vodítka a doporučení k zajištění ochrany zdraví spotřebitelů a zajištění spravedlivých praktik v rámci světového obchodu potravinami.

 

Pracovní skupina pro rybářskou politiku

Pracovní skupina pro rybářskou politiku se zabývá činnostmi souvisejícími s rybářskou politikou EU. Ve své gesci má právní předpisy v oblasti rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů, technických a kontrolních opatření, provádění mezinárodních závazků do práva EU nebo stanovení rybolovných práv pro určité druhy ryb v konkrétních vodách.

 

Ad Hoc pracovní skupina pro riziko odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh EU

Ad hoc pracovní skupina vznikla proto, aby bylo možné účinně řešit meziodvětvové otázky legislativního návrhu nařízení o dodávání na trh EU a vývozu z EU určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a provádět přípravné práce související s jeho projednáváním v Radě.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.