Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami, kterými mohou být např. příjemci dotací nebo zaměstnanci rezortních organizací.

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále též „nařízení“) byli na Ministerstvu zemědělství určeni dva prošetřovatelé, kteří přijímají a dle nařízení prošetřují podání a v nich obsažené podezření.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla dle nařízení na Ministerstvu zemědělství zřízena uzamykatelná schránka u vchodu do budovy na adrese Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatel@mze.cz.

Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky:

221 812 275

nebo elektronicky na adresu:

korupce@mze.cz

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Odbor auditu a supervize Ministerstva zemědělství.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace

• identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,

• podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,

• konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations_cs

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropská komise

Rue Joseph II,

301000 Bruxelles/Brussel

Belgie


 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.