Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Oznamovatel podezření na korupci má možnost za stanovených podmínek využít Vnitřní oznamovací systém k ochraně osob, které oznamují porušení práva EU.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky:

+420 607 061 709

nebo elektronicky na adresu:
korupce@mze.gov.cz

Podání lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Odbor auditu a supervize Ministerstva zemědělství.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

  • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
  • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání. 

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

nebo následující poštovní adresu:
OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.