Přehled jmenovaných nebo zvolených osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 16 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) informuje, že:

 • nominaci Ing. Miloše Petery do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 11. 2. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 26. 2. 2020 Ing. Miloše Peteru do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,

 • nominaci Ing. Karla Otavy do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 11. 2. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 5. 3. 2020 jmenoval Ing. Karla Otavu do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,

 • nominaci Ing. Martina Fantyše do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednalVýbor pro personální nominace dne 3. 3. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výborus účinností ke dni 14. 5. 2020 zvolen Ing. Martin Fantyš do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,

 • nominaci Ing. Kamila Bílka do dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 3. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 14. 5. 2020 zvolen Ing. Kamil Bílek do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,

 • nominaci Dr. Ing. Radovana Martínka, MBA do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 16. 6. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 22. 6. 2020 zvolen Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA do funkce člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,

 • nominaci Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 7. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 16. 7. 2020 Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,

 • nominaci PhDr. Jana Závešického do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 7. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 16. 7. 2020 PhDr. Petra Závěšického do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,

 • nominaci Mgr. Jany Voříškové do dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 7. 7. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byla v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 11. 8. 2020 zvolena Mgr. Jana Voříšková do funkce členky dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,

 • nominaci Ing. Jaromíra Žáčka do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal  Výbor pro personální nominace dne 4. 8. 2020  a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 23. 9. 2020 Ing. Jaromíra Žáčka  do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (ke dni 22. 9. 2020 končí stávající funkční období).

 • nominaci Mgr. Jaroslava Janáčka do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.) projednal Výbor pro personální nominace dne 10. 9. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil, za podmínky, že nominant se vzdá své dosavadní funkce v dozorčí radě společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. (VČB, a.s.), a to z důvodu možného střetu zájmů (PGRLF, a.s. je jediný akcionář VČB, a.s.). Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu se stanoviskem Výboru s účinností ke dni 22. 9. 2020 zvolen Mgr. Jaroslav Janáček do funkce člena představenstva akciové společnosti PGRLF, a.s., s tím že Ministerstvo zemědělství netrvá na splnění podmínky stanovené Výborem pro personální nominace, neboť současné působení nominanta ve představenstvu PGRLF, a.s. a v dozorčí radě VČB a.s. nevyhodnotil jako potencionálně rizikové z hlediska možného střetu zájmů, a naopak vnímá současné působení v obou funkcích jako žádoucí posílení kontroly hospodaření dceřiné společnosti PGRLF, a.s.,
 • nominaci Ing. Ivana Čermáka do dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 26. 1. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 1. 4. 2021 zvolen Ing. Ivan Čermák do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • nominaci Ing. Jiřího Havlíčka do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 23. 3. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. bude v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 16. 5. 2021 zvolen Ing. Jiří Havlíček do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (ke dni 15. 5. 2021 tomuto členovi končí stávající funkční období);
 • nominaci Ing. Karla Tylla do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 23. 3. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. bude v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 16. 5. 2021 zvolen Ing. Karel Tyll do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (ke dni 15. 5. 2021 tomuto členovi končí stávající funkční období);
 • nominaci Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 20. 4. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 7. 5. 2021 Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • nominaci Víta Rajtšlégra do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 20. 4. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 7. 5. 2021 Víta Rajtšlégra do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • nominaci Ing. Želmíry Mackové, MBA do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 4. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 24. 5. 2021 Ing. Želmíru Mackovou, MBA do funkce členky dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • nominaci Mgr. Františka Lukla, MBA do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 4. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 24. 5. 2021 Mgr. Františka Lukla, MBA do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • nominaci Ing. Bereniky Peštové, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenuje s účinností ke dni 8. 7. 2021 Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D. do funkce členky dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (ke dni 7. 7. 2021 této člence končí stávající funkční období),
 • nominaci RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenuje s účinností ke dni 8. 7. 2021 RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (ke dni 7. 7. 2021 tomuto členovi končí stávající funkční období),
 • nominaci Ing. Jarmily Smotlachové do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 15. 6. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 30. 6. 2021 Ing. Jarmilu Smotlachovou do funkce členky dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • nominaci Ing. Jana Doležala do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 17. 8. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 12. 10. 2021 zvolen Ing. Jan Doležal do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,
 • nominaci Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimíra Ecka do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 17. 8. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck do funkce člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s, (mandát do 3. 11. 2026),
 • nominaci Mgr. Ondřeje Marečka do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 17. 8. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Mgr. Ondřej Mareček do funkce člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (mandát do 3. 3. 2027),
 • nominaci Ing. Mariana Čiernika do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 9. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Mariana Čiernika do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p., (mandát do 1. 12. 2026),

 • nominaci Ing. Jana Landy do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 2. 11. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jana Landu do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 1. 12. 2026),
 • nominaci prof. Ing. Petra Skleničky, CSc. do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 16. 11. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval prof. Ing. Petra Skleničku, CSc.  do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. (mandát do 29. 11. 2026),
 • nominaci Ing. Miloslava Vomočila do představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 16. 11. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Miloslav Vomočil do funkce člena představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s., (mandát do 14. 12. 2024),
 • nominaci Ing. Jana Sechtera do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 12. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jana Sechtera do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (mandát do 16. 12. 2026),
 • nominaci Ing. Aleny Binhackové do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 12. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Alenu Binhackovou do funkce členky dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 11. 1. 2027),
 • nominaci Ing. Jaromíra Žáčka do představenstva akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 22. 2. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Jaromír Žáček do funkce předsedy představenstva akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s., (mandát do 3. 3. 2025),
 • nominaci Mgr. Jany Voříškové do dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 22. 2. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byla v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolena Mgr. Jana Voříšková do funkce členky dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. (mandát do 3. 3. 2025),
 • nominaci Ing. Pavla Zemánka do dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 22. 2. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Pavel Zemánek do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. (mandát do 3. 3. 2025),
 • nominaci Ing. Jana Procházky do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 8. 3. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jana Procházku do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (mandát do 2. 5. 2027),
 • nominaci Ing. Jana Zámečníka do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 5. 4. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jana Zámečníka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. (mandát do 20. 4. 2027),
 • nominaci Ing. Jiřího Němce  do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 5. 4. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jiřího Němce do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. (mandát do 20. 4. 2027),
 • nominaci Ing. Jiřího Pagáče do dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 5. 4. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jiřího Pagáče do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. (mandát do 21. 4. 2027),
 • nominaci Mgr. Moniky Brzeskové do dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 5. 4. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Moniku Brzeskovou do funkce členky dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. (mandát do 21. 4. 2027),
 • nominaci Ing. Antonina Milicia, Ph.D., MBA do dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Antonina Milicia, Ph.D., MBA do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. (mandát do 20. 5. 2027),
 • nominaci Ing. Martina Fantyše  do představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Martin Fantyš do funkce člena představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s., (mandát do 11. 5. 2025),
 • nominaci Mgr. Ing. Jiřího Lehejčka, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. et Ing. Jiřího Lehejčka, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p. (mandát do 19. 5. 2027),
 • nominaci Lukáše Blažeje do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Lukáše Blažeje do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 19. 5. 2027),
 • nominaci Ing. Tomáše Popely, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Tomáše Popelu, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (mandát do 19. 5. 2027),
 • nominaci Davida Čermáka do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Davida Čermáka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (mandát do 30. 5. 2027),
 • nominaci Ing. Miroslava Noska do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Miroslava Noska do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (mandát do 31. 5. 2027),
 • nominaci Mgr. Lukáše Zdvihala do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Lukáše Zdvihala do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (mandát do 31. 5. 2027),
 • nominaci Ing. Petra Navrátila, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 5. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Petra Navrátila, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p. (mandát do 3. 6. 2027),
 • nominaci Ing. Martina Machů do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 1. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Martina Machů do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p. (mandát do 28. 7. 2027),
 • nominaci Ing. Gabriely Dlouhé, Ph.D., MPA do dozorčí rady státního podniku Mezinárodní testování drůbeže, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 1. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Gabrielu Dlouhou, Ph.D., MPA do funkce členky dozorčí rady státního podniku MTD, s.p. (mandát do 14. 9. 2027),
 • nominaci Mgr. Vladimíra Melichara do dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 1. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Vladimíra Melichara do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. (mandát do 14. 6. 2027),
 • nominaci Mgr. et Ing. Jána Bahýľa do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 1. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. et Ing. Jána Bahýľa do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. (mandát do 14. 6. 2027),
 • nominaci doc. Dr. Ing. Josefa Kučery do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 14. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen doc. Dr. Ing. Josef Kučera do funkce člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (mandát do 22. 6. 2027),
 • nominaci Mgr. Milana Šťovíčka do dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Milana Šťovíčka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. (mandát do 15. 7. 2027),
 • nominaci RNDr. Jana Zahradníka do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval RNDr. Jana Zahradníka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (mandát do 28. 7. 2027),
 • nominaci Ing. Víta Rouse do dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Víta Rousa do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. (mandát do 28. 7. 2027),
 • nominaci Ing. Jakuba Sajdla do dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 12. 7. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Jakuba Sajdla do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. (mandát do 7. 9. 2027),
 • nominaci Ing. Rudolfa Jahody do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Rudolfa Jahodu do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 28. 7. 2027),
 • nominaci Mgr. Jana Kočího do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Jana Kočího do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (mandát do 28. 7. 2027),
 • nominaci Ing. Miroslava Krajíčka do dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 12. 7. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Miroslava Krajíčka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p. (mandát do 29. 7. 2027),
 • nominaci Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 9. 8. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (mandát do 23. 8. 2027),
 • nominaci Mgr. Radka Brázdy do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 23. 8. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Radka Brázdu do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. (mandát do 7. 9. 2027),
 • nominaci Mgr. Jana Grolicha do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 14. 6. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Mgr. Jana Grolicha do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p. (mandát do 19. 9. 2027),
 • nominaci Ing. Petra Bendla do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 20. 9. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Petra Bendla do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p. (mandát do 10. 10. 2027),
 • nominaci Ing. Ladislava Vilimovského do představenstva akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 4. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Ladislav Vilimovský do funkce člena představenstva akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s., (mandát do 19. 10. 2025),
 • nominaci Ing. Marcely Antošové do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 4. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byla v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolena Ing. Marcela Antošová do funkce členky dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (mandát do 14. 10. 2025),
 • nominaci RNDr. Lubomíra Parohy do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 18. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval RNDr. Lubomíra Parohu do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 31. 10. 2027),
 • nominaci Ing. Zbyňka Jeřábka, MBA, Ph.D.  do představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 8. 11. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D. do funkce předsedy představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s., (mandát do 3. 12. 2025),
 • nominaci Ing. Dalibora Šafaříka, Ph.D. do funkce generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 6. 12. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval ke dni 14. 12. 2022 Ing. Dalibora Šafaříka, Ph.D. do funkce generálního ředitele státního podniku Lesy ČR, s.p.,
 • nominaci Ing. Štěpána Kaly, MBA, Ph.D. do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 6. 12. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (mandát do 19.12. 2025),
 • nominaci Ing. Pavla Hájka do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 22. 11. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Pavla Hájka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p. (mandát do 17. 1. 2028),
 • nominaci Bc. Libora Honzárka do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 10. 1. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Bc. Libora Honzárka do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. (mandát do 19. 1. 2028),
 • nominaci Mgr. Libora Hoppeho do dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 6. 2022. Ve svém stanovisku tuto nominaci nedoporučil a to na základě odůvodnění, že kandidát dostatečně neprokázal zkušenosti z oblasti vodního hospodářství, ani potřebné kontrolní a manažerské dovednosti. Ministerstvo zemědělství se s vysloveným nesouhlasem neztotožňuje. Tato osoba v rámci své dosavadní profesní kariéry prokázala manažerské schopnosti (jednatel několika společností), působí jako místostarosta obce Lipůvky, kde mj. využívá i získané zkušenosti v oblasti životního prostředí a energetiky (bývalý člen Výboru pro ŽP PS PČR a DR spol. Nobility Energy, a.s.). Z důvodu těchto skutečností ministr zemědělství neakceptoval doporučení VPN a jmenoval Mgr. Libora Hoppeho do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p. (mandát do 26. 1. 2028),
 • nominaci Ing. Pavla Hakla do dozorčí rady státního podniku Mezinárodní testování drůbeže, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 10. 1. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Pavla Hakla do funkce člena dozorčí rady státního podniku MTD, s.p. (mandát do 20. 1. 2028),
 • nominaci doc. Ing. Jiřího Olivy, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 2. 2023. Ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval doc. Ing. Jiřího Olivu, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 16. 2. 2028),
 • nominaci Jaroslava Havla do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 2. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Jaroslava Havla do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (mandát do 16. 2. 2028),
 • nominaci JUDr. Ladislava Futtery do dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 4. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen JUDr. Ladislav Futtera do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. (mandát do 4. 5. 2026),
 • nominaci Dr. Ing. Radovana Martínka, MBA do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 16. 5. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA do funkce člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (mandát do 23. 6. 2028),
 • nominaci Ing. Jana Svejkovského do funkce generálního ředitele státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 17. 10. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval ke dni 1. 11. 2023  Ing. Jana Svejkovského do funkce generálního ředitele státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • nominaci Ing. Daniela Pokorného do dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 31. 10. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Daniela Pokorného do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. (mandát do 17. 11. 2028),
 • nominaci Ing. Radka Hospodky do dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 28. 11. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval Ing. Radka Hospodku do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p., (mandát do 24. 1. 2029),
 • nominaci Mgr. Jany Voříškové do dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 30. 1. 2024 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byla v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolena Mgr. Jana Voříšková do funkce členky dozorčí rady akciové společnosti SZS, a.s. (mandát do 6. 2. 2027),
 • nominaci Ing. Martina Mareše, DiS. do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 13. 2. 2024. Ve svém stanovisku tuto nominaci nedoporučil a to na základě odůvodnění, že kandidát jednoznačně neprokázal, že má ucelenou představu o úkolech dozorčí rady a o svém působení v dozorčí radě státního podniku Povodí Labe, státní podnik a při odpovědích na dotazy byla patrná celková nedostatečná připravenost a přesvědčivost kandidáta. Ministerstvo zemědělství se s vyslovený nesouhlasem neztotožňuje. Tato osoba je odborníkem na vodní zákon a problematiku stavebního práva spojenou se stavbami vodních děl, jejichž správa je jednou z hlavních činností státního podniku. O jeho erudici svědčí také členství v pracovní skupině pro stavební legislativu a povolovací procesy Rady vlády pro stavebnictví nebo dohled nad zkouškami zvláštní odborné způsobilosti ve vodním hospodářství. Dlouhodobě úspěšně řídí oddělení státní správy ve vodním hospodářství, kde metodicky usměrňuje vodoprávní úřady nižších stupňů (obce s rozšířenou působností a krajské úřady), které jsou v blízkém kontaktu se správci povodí. Z důvodu těchto skutečností ministr zemědělství neakceptoval doporučení VPN a jmenoval Ing. Martina Mareše, DiS. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p. (mandát do 5. 3. 2029),
 • nominaci Ing. Ivana Čermáka  do dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 12. 3. 2024 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Ivan Čermák do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti SZS, a.s. (mandát do 2. 4. 2029),
 • nominaci Ing. Petra Dlouhého, MBA  do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 7. 5. 2024 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolen Ing. Petr Dlouhý do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti PGRLF a.s. (mandát do 21. 5. 2029).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.