Metodika udělování záštit ministra zemědělství

Záštita ministra zemědělství je čestná pocta, z níž nevyplývá nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud kompetentní orgán nerozhodne jinak.

Ministr zemědělství může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými či veřejně prospěšnými odbornými, vědeckými, zdravotními, osvětovými a jinými celostátními i lokálními akcemi zasluhujícími obecného zřetele jak na území České republiky, tak i při její prezentaci v zahraničí.

Podmínky pro udělení záštity ministra zemědělství

  • Vyplnění žádosti o udělení záštity v elektronické formě (viz příloha) a její zaslání do datové schránky: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, ID datové schránky: yphaax8
    V žádosti žadatel mj. uvede podrobnosti o příslušné akci, vysvětlí její vztah k MZe, příp. k rezortu zemědělství a popíše důvody svojí žádosti.
  • Termín doručení žádosti o morální záštitu je minimálně 1 měsíc před termínem konání akce. Termín doručení žádosti o záštitu s finanční podporou jsou minimálně 2 měsíce před termínem konání akce.
  • Žádost o případný finanční příspěvek včetně návrhu jeho výše musí obsahovat konkrétní popis využití prostředků a je podmíněna plněním ve formě prezentace loga MZe, otištěním úvodního slova ministra v doprovodných tiskových materiálech a dalšími prezentačními aktivitami podle dohodnuté specifikace. Doložení o nejméně dvouleté související činnosti (pořádání nejméně druhého ročníku akce) a zdůvodnitelný vztah k resortu zemědělství. Vhodné je doplnit žádost fotodokumentací, tiskovými materiály a referencemi z předchozího ročníku.
  • Pořadatel, jemuž je udělena záštita, je zavázán ve všech doprovodných materiálech a informační kampani uvést, že akce je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného. Pro reprezentační a propagační účely může pořadatel umístit logo MZe v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě. Jeho použití podléhá předchozímu schválení Odborem kanceláře ministra MZe. Žádosti o poskytnutí loga a logomanuálu či banneru zasílejte na:  Ing.Mgr. Pavel Brázdil, tel. 221 812 271, pavel.brazdil(at)mze.gov.cz .
  • Pořadatel, jemuž je udělena záštita, se zavazuje, že informaci o jejím poskytnutí budou obsahovat veškeré související listinné či jiné materiály (letáky, plakáty, katalogy, pozvánky, bannery, billboardy, webové stránky, sborníky, inzerce tiskové zprávy atd.. Ve stejném rozsahu bude prezentováno i logo MZe. Sdělení o udělené záštitě musí být prezentováno i při akci samotné (v úvodním a závěrečném slově pořadatele), na tiskových konferencích a ve výstupech do médií.

Posouzení žádosti

Výsledek posouzení žádosti bude oznámen žadateli prostřednictvím oddělení komunikace MZe a úspěšnému žadateli bude oficiální záštita doručena poštou.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.