Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

č.

Název položky

Obsah

1. Oficiální název Česká republika - Ministerstvo zemědělství
2. Důvod a způsob založení Ministerstvo zemědělství je ústřední orgán státní správy zřízený dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění. Více >
3. Organizační struktura

Organizační struktura MZe

Podřízené organizace MZe

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa a základní kontakty


E-podatelna


Informační kancelář


Oznámení podezření na korupční jednání


Další kontaktní údaje

5. Případné platby můžete poukázat Bankovní účet: 1226001/0710 ČNB Praha
6. IČO 00020478
7. DIČ CZ00020478 (plátce DPH)
8. Dokumenty

Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy


Výroční a hodnotící zprávy


Další dokumenty


Formuláře


Rozpočet Ministerstva zemědělství

9. Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o poskytování informací


Informace podle zákona o střetu zájmů

10. Příjem stížností a dalších podání
Odbor auditu a supervize (10010)
Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
posta(at)mze.cz
11. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž MZe jedná a rozhoduje


Legislativa v resortu MZe dle tematických oblastí


Chronologický přehled právních předpisů

12. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí o výši úhrad

13. Licenční smlouvy -

Informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Postupy, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněné na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.