V této sekci naleznete oficiální publikace vydávané Ministerstvem zemědělství

Poslední publikace

Ročenka 2022 - Ekologické zemědělství v ČR
Ročenka ekologického zemědělství je tradiční publikací, která přináší ucelený zdroj dat o vývoji i aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.
Publikováno: 14. 5. 2024
Stručně o vodě 2024
Brožura Stručně o vodě - Voda v ČR do kapsy vydaná MZe ke Světovému dni vody 2024 zprostředkovává základní fakta týkající se vodního hospodářství. Naleznete v ní stručné hydrologické údaje, informace o vodních zdrojích, o správě vodních toků, fakta o vodovodech a kanalizacích a rovněž také o plánování v oblasti vod a mnoho dalších témat souvisejících s vodním hospodářstvím v České republice.
Publikováno: 18. 3. 2024
Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou vydal aktualizovanou verzi publikace autorů Petra Šatrána a Josefa Dubna „Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin“. Publikace podává stručný přehled o nákazách, které jsou přenosné ze zvířat na člověka, tzv. zoonózách, se zaměřením na nákazy, jejichž zdrojem jsou většinou potraviny.
Publikováno: 22. 2. 2024
Panorama potravinářského průmyslu 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2021, kterou připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), v úseku Vědy a výzkumu pod gescí Odboru potravinářského, MZe, je pokračováním obdobných zpráv vydávaných v minulých letech. Zpráva vychází z aktuálních údajů Českého statistického úřadu a získaných převážně prostřednictvím MPO. Po metodické stránce byla zpracována obdobně jako v předchozích letech. Zpracována je v časové řadě 2014 – 2021.
Publikováno: 14. 2. 2024

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.